KanEnergi Sweden AB

Unikt samarbete för klimatsmart konsumtion

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 07:57 CEST

- EU-projekt fokuserar på sänkt elanvändning i samverkan med SIBA

För att hjälpa konsumenterna att fatta energieffektiva beslut i investeringssituationen har KanEnergi, som är svensk partner i EU-projektet El-Eff Region, etablerat ett samarbete med landets energi- och klimatrådgivare och hemelektronikkedjan SIBA.

I projektet El-Eff Region samverkar åtta europeiska regioner för att minska elanvändningen. Den svenska regionen är Västra Götaland, där fokus ligger på elektronikens elanvändning i våra hem. -I en intervjuundersökning som vi gjort i Västra Götaland såg vi att så många som 60% av de tillfrågade vänder sig till säljaren av hemelektronik för att få energiråd, berättar Mats Johansson som är VD för konsultföretaget KanEnergi. Det är också just när investeringen görs som många års framtida elförbrukning kan påverkas.

Varuhusets starka roll som förmedlare av energiråd gör samarbetet mellan SIBA, El-Eff Region och de kommunala energi- och klimatrådgivarna så fruktbart. Det handlar om att ge konsumenten rätt information för att göra medvetna val, ställa krav och välja den energieffektiva lösningen. Rätt beteende tillsammans med rätt produkt ger den största energibesparingen.

Samarbetet kommer att kulminera i två lågenenergiveckor som anordnas på alla SIBA:s varuhus i landet. -Vi är mycket nöjda med samarbetet med SIBA och de kommunala energi- och klimatrådgivarna som gör att vi kan skala upp EU-projektet och gå utanför Västra Götalandsregionen, för att erbjuda konsumenten opartisk energirådgivning i direkt samband med investeringsögonblicket, avslutar Mats Johansson.

Tag gärna kontakt med:

Marie Claesson, KanEnergi, 0709-64 92 78

Mats Johansson, projektledare, 0709-78 13 89

Sara Widman, informationsansvarig på SIBA, 0704-50 02 35

El-Eff Region är ett EU-projekt med syfte att stimulera el-effektivisering inom ett antal regioner inom EU. Den svenska regionen är Västra Götaland. Projektet löper mellan 2007 och 2009 och målet är höjd kunskapsnivå kring elanvändning hoshushåll och tillverkningsindustri. Läs mer om det svenska deltagandet i projektet på www.kanenergi.se/sparael. För detaljerad information om projektet se www.efficient-electricity.info. Projektet El-Eff Region finansieras av EU-kommissionen, Västra Götalandsregion och KanEnergi.

27/9 till 10/10 kommer lågenergiveckor att anordnas på samtliga SIBA:s varuhus i landet. Detta ger möjlighet till alla att få energiråd och vägledning på plats i varuhuset. Passa på att få råd och tips om hur man kan spara el och vad man bör tänka på i samband med köp av nya elektriska apparater! På SIBA:s webbplats, www.siba.se, hittar du ditt varuhus och på SIBA:s Miljösidawww.siba.se/miljo får du gröna spartips och möjlighet att jämföra produkter.