Huddinge kommun

Unikt samarbete halverar utsläppen av koldioxid

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2013 07:42 CET

Huddinge har nu tillsammans med flera kommuner i Stockholms södra delar tagit beslut om att samordna varutransporter. Genom det samlade greppet om varutransporterna i kommunernas verksamheter räknar man med att kunna halvera utsläppen av koldioxid.

– Med samordnade varutransporter tar vi ett stort steg framåt för att skapa en mer hållbar livsmiljö, vilket är något vi strävar efter, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M).

Rent konkret innebär det att om till exempel en skola eller förskola får 10 varutransporter per vecka från 6 olika leverantörer idag samordnas dessa körningar till en gemensam omlastningscentral. På centralen samlar man ihop leveranserna och 10 transporter blir till två turer per vecka. Det resulterar i färre transporter och därmed lägre utsläpp av koldioxid.

– Vi har redan gjort flera saker för att minska våra transporter i Huddinge men nu när vi går samman kan vi verkligen göra skillnad. En annan fördel är att trafikmiljön blir säkrare vid bland annat skolor och förskolor eftersom antalet transporter minskar, säger Daniel Dronjak Nordqvist.

För mer information kontakta:
Daniel Dronjak Nordqvist (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge kommun, 08-535 301 57. Gunilla Eitrem, utvecklingsledare, Södertörnskommunerna,
gunilla.eitrem@huddinge.se, 08-535 313 72.


Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med 100 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.