Rikspolisstyrelsen

Unikt samarbete mellan Södertörnspolisen och socialtjänsten i Botkyrka intensifieras

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 12:59 CEST


Södertörnspolisen och socialtjänsten i Botkyrka samverkar för att ge brottsoffer ett bra stöd. Myndigheterna
har sedan 2005 en gemensam samverkansplan till stöd för våldsutsatta kvinnor och barn
som bevittnar våld, tillsammans med landstinget, åklagarmyndigheten och kvinno- och brottsofferjouren.

Nu har Södertörnspolisen och Botkyrka kommun intensifierat samverkan genom att ta fram
en plan för samverkan till stöd för män, barn och unga utsatta för hot, våld och övergrepp.
Både socialtjänsten och polisen beskriver samarbetet som mycket lyckat.

- ”Vi har lärt känna varandra och våra olika roller är tydligare nu”, säger Lars Widén, chef för
Södertörnspolisens brottsoffergrupp. Vi kompletterar varandra och drar åt samma håll på ett annat
sätt än tidigare. När socialtjänsten exempelvis har kontakt med personer som är rädda för att polisanmäla
kan vi träffa den brottsutsatta hos socialtjänsten för att berätta vilket stöd och skydd vi
kan erbjuda om man polisanmäler. Efter det kan personen själv ta ställning till om han eller hon
vill göra en polisanmälan, fortsätter Lars Widén.

Socialtjänsten i Botkyrka kan också ta del av polisens hot- och riskbedömningar när det gäller våld i
familjer. Polisen gör en strukturerad bedömning som visar risken för att gärningsmannen upprepar
sitt våld och vilket behov av skydd som den brottsutsatta har.

- ”Polisens riskbedömning är värdefull information för oss då vi gör en bedömning av vilket stöd och
skydd barnet och behöver”, säger Annika Frisk vid socialförvaltningen i Botkyrka.

Lars Widén och Annika Frisk menar att samverkan leder till många positiva resultat. Lars betonar
att det bland annat är fler som orkar fullfölja rättsprocessen. Det är inte lika många som tar tillbaka
sina anmälningar och de drabbade orkar medverka i polisutredningen och sitta i rättsalen på ett helt
annat sätt än tidigare.

-”Många upplever just detta som krävande och det är därför viktigt att vi ger den som utsätts för
brott ett samordnat skydd och stöd”, avslutar han.


Kontaktuppgifter
- Lars Widén, chef för brottsoffergruppen Södertörnspolisen.
Lars.widen@stockholm.polisen.se, tfn 08-401 70 66
- Annika Frisk, sektionschef vid resursenheten, socialförvaltningen i Botkyrka. Epost:
annika.frisk@botkyrka.se, tfn 0708-861206

Presstalesman Ulf Göranzon Stockholm 6 april 2006
+46 8 401 0054

Det finns 21 länspolismyndigheter i Sverige. Polisen ska värna om den enskildes rättssäkerhet och rättstrygghet, förebygga och upptäcka brott
och se till att den som begår brott identifieras och lagförs. Rikspolisstyrelsen är central förvaltnings- och tillsynsmyndighet för Polisen.