Botkyrka kommun

Unikt samarbete mellan Södertörnspolisen och socialtjänsten i Botkyrka intensifieras

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 14:43 CEST

Pressmeddelande Socialförvaltningen
Stöd- och utvecklingsenheten
06-04-07

Södertörnspolisen och socialtjänsten i Botkyrka samverkar för att ge brottsoffer ett bra stöd. Myndigheterna har sedan 2005 en gemensam samverkansplan till stöd för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld, tillsammans med landstinget, åklagarmyndigheten och kvinno- och brottsofferjouren. Nu har Södertörnspolisen och Botkyrka kommun intensifierat samverkan genom att ta fram en plan för samverkan till stöd för män, barn och unga utsatta för hot, våld och övergrepp.
Både socialtjänsten och polisen beskriver samarbetet som mycket lyckat.
- Vi har lärt känna varandra och våra olika roller är tydligare nu", säger Lars Widén, chef för Södertörnspolisens brottsoffergrupp. Vi kompletterar varandra och drar åt samma håll på ett annat sätt än tidigare. När socialtjänsten exempelvis har kontakt med personer som är rädda för att polisanmäla kan vi träffa den brottsutsatta hos socialtjänsten för att berätta vilket stöd och skydd vi kan erbjuda om man polisanmäler. Efter det kan personen själv ta ställning till om han eller hon vill göra en polisanmälan, fortsätter Lars Widén. Socialtjänsten i Botkyrka kan också ta del av polisens hot- och riskbedömningar när det gäller våld i familjer. Polisen gör en strukturerad bedömning som visar risken för att gärningsmannen upprepar sitt våld och vilket behov av skydd som den brottsutsatta har.
- Polisens riskbedömning är värdefull information för oss då vi gör en bedömning av vilket stöd och skydd barnet behöver", säger Annika Frisk vid socialförvaltningen i Botkyrka.
Lars Widén och Annika Frisk menar att samverkan leder till många positiva resultat. Lars betonar att det bland annat är fler som orkar fullfölja rättsprocessen. Det är inte lika många som tar tillbaka sina anmälningar och de drabbade orkar medverka i polisutredningen och sitta i rättsalen på ett helt annat sätt än tidigare.
- Många upplever just detta som krävande och det är därför viktigt att vi ger den som utsätts för brott ett samordnat skydd och stöd", avslutar han.
Kontaktuppgifter:
* Lasse Widén, chef för brottsoffergruppen Södertörnspolisen.
Lars.widen@stockholm.polisen.se ,
tfn 08-401 70 66
* Annika Frisk, sektionschef vid resursenheten, socialförvaltningen i
Botkyrka. E-post: annika.frisk@botkyrka.se , tfn 0708-861206