Vingåkers kommun

Unikt samarbete mellan Vingåkers kommun, Friends och SISU idrottsutbildarna!

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2014 08:08 CEST

Friends har nyligen publicerat en undersökning som visar att mobbning och kränkningar är vanligt förekommande inom idrottsrörelsen. Hur det står till lokalt vill nu Vingåkers kommun veta. ”I idrotten skall alla känna sig välkomna”, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Robert Skoglund och fortsätter: ”Inom idrotten ser vi det som en självklarhet att ta avstånd från alla typer av mobb­ning och är mycket positiva till samarbetet med Friends och SISU. Alla ska ha rätt att delta i idrotten utifrån sina förutsättningar”.

För att ta reda på hur tryggheten och trivseln är i det lokala föreningslivet startar därför nu en kartläggning som är unik i sitt slag. För första gången görs en undersökning samlat i en enda kommun. Följande frågor skall kartläggningen ge besked om:

  • Trygghet och trivsel i föreningen bland aktiva och ledare
  • Förekomst av kränkningar bland aktiva och ledare
  • Ledarnas upplevelse av värdegrundsarbetet i föreningen

När kartläggningen är genomförd fortsätter SISU-konsulenterna arbetet i fören­ingarna genom att exempelvis erbjuda föräldrarutbildningar, ledarutbildning och styrelseutbildning. Detta inom t ex ”Världens Bästa Coach”, ”Världens Bästa Idrottsförälder” och ”Idrottens Himmel och helvete” med tillhörande samtalsunderlag.

 

Upplysningar: Robert Skoglund, ordförande, 070-73 65 564
Lars Furborg, förvaltningschef, 070-33 00 780
Åsa Carlsson, Friends, 0730-63 42 42
Sussie Engberg, SISU, 072-58 82 363