Finansförbundet

Unikt samarbetsavtal mellan Finansförbundet och SIF

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2004 14:58 CEST

Med anledning av att Nordea outsourcar delar av sin IT-verksamhet till ett företag - Nordic Processor - som ägs gemensamt av IBM och Nordea, har ett unikt samarbetsavtal träffats mellan Finansförbundet och SIF. Avtalet reglerar facklig tillhörighet och avtal för anställda i Nordic Processor.

Nuvarande Finansförbundsmedlemmar och eventuellt tillkommande SIF-medlemmar i Nordic Processor ska obligatoriskt dubbelanslutas till båda förbunden. Medlemskapet är gemensamt för Finansförbundet och SIF och medlemmarna har fullvärdiga rättigheter vad gäller service och rättigheter i båda förbunden.

Finansförbundet och SIF ser ett ömsesidigt behov av att utbyta erfarenheter - utöver samarbetet i Nordic Processor - inom finans- respektive IT-branschen.