Senea AB

Unikt samarbetsavtal mellan Senea och Techem ger lägenhetsinnehavare möjlighet att spara upp till 20 % av sin energiförbrukning

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2006 14:11 CET


Senea AB och Techem AB har tecknat ett samarbetsavtal som kommer att innebära stora energi- och kostnadsbesparingar för såväl hus/lägenhetsinnehavare som fastighetsägare.

Samarbetsavtalet bygger på att företagen synkroniserar sina produkter och tjänster för att skapa ett helintegrerat system.

I stora drag bygger systemet på att Techem levererar och installerar mätare i varje enskild lägenhet för att kunna mäta el-, värme- och vattenförbrukning. Med hjälp av Seneas system för överföring av information sammanställs all data avseende energiförbrukning och redovisas direkt på kundens faktura.
Detta innebär att kunden, direkt på sin hyresavi, kan se sin energiförbrukning och även jämföra detta med genomsnittförbrukningen i fastigheten.

Tidigare erfarenheter från bl.a. Tyskland och Danmark visar att konsumenten genom detta förfarande ökar sin medvetenhet och genom egna åtgärder kan påverka sin energiförbrukning.

15 – 20 % energibesparing är möjlig med hjälp av denna teknik för hela Sveriges fastighetsbestånd, allt enligt Henrik Robertsson, VD på Techem AB.

Förutom att kunden spar energi och pengar är systemet till gagn för miljön.

För ytterligare information kontakta:


Bengt Sundling
VD
Senea AB
Tel: 070-59 29 159

Henrik Robertsson
VD
Techem AB
Tel: 070-97 49 350