Itella Information AB

Unilabs väljer Itella för säker distribution av kallelser till sjukvården

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2013 13:59 CET

 

Uppdraget innebär produktion om cirka 800 000 st brev per år i tre år.Unilabs väljer därför Itellas automatiserade produktionsprocess iPost för de kommande tre åren. En viktig grundsten i sjukvården är kvalité och säkerhet i utskicksproduktionen av kallelser.

Unilabs erbjuder tjänster inom laboratoriemedicin och bild- och funktionsdiagnostik till öppen och sluten sjukvård. Verksamheten bedrivs vid 11 sjukhus, 2 närakuter, 20 primärvårdslaboratorier och tre fristående mottagningar. Företaget omsätter cirka 995 MSEK i årstakt och har drygt 900 medarbetare, huvudsakligen biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och läkare med specialistkompetens inom radiologi eller laboratoriemedicin.

Unilabs behov

Unilabs behövde en leverantör som står för säker och kvalitativ produktion. Unilabs ville gå från många olika system, olika printleverantörer till en gemensam produktion. Fokusering är på rätt och riktig information, i rätt tid och till rätt person. Alternativet med fel information till fel person kan få svåra konsekvenser inom sjukvården. Kirsi Saranka, inköpare på Unilabs, berättar:

- Vi känner att Itella är ett företag som står för öppenhet och ärlighet med konkreta och kreativa förslag. Vi hoppas att vi under vårt samarbete kommer att minimera manuella utskick från vår verksamhet så att så mycket som möjligt kan gå via den automatiserade tjänsten iPost.

- Tjänsten iPost möjliggör för oss på Unilabs att effektivt få ett jämnare och säkrare flöde på våra utskick till en väsentligt lägre kostnad än tidigare, fortsätter Kirsi.

Itellas lösning

Med Itellas iPost innehållande automatiserade flöden, portooptimering och säker distribution till mottagare via säkerställda rutiner med portoaktörer i Sverige. Tillsammans med Itellas andra kunder kan Unilabs dra nytta av de färdiga rutinerna och de rabatterade portoavtal Itella handlat upp.

- Itella vet vikten av säker automatiserad produktion när det gäller känslig försändelse som kallelser är. Med Itellas standardiserade produktionslinje får Unilabs trygghet genom ett fungerande automatiserat flöde. Mottagarna får i god tid, rätt information och kan förbereda sig i egen takt och få så mycket mer av sitt besök, förklarar Marcus Bjärneroth, Senior Sales Executive på Itella Information.

För att öka deltagarantalet (personer som kommer till kallat möte) så erbjuder Itella även möjligheten att skräddarsydd information anpassat till varje enskild mottagare (ex karta, råd, tips) på varje enskild kallelse. Målat är att få ned siffran som idag är på 20% ”no-show” tack vare Itellas verktyg för selekterad information på breven

. Mer information: Susie Eliasson, Marketing Manager, Itella Information Ab, tel. +46 4752833

Itella Information förbättrar effektiviteten hos ekonomi- och redovisningsprocesser som Purchase to Pay och Order to Cash genom färdiga och automatiserade processer, baserade på bästa praxis. Itella har de nödvändiga transaktionsvolymerna för att möjliggöra skaleffekter, automatiserade och industrialiserade processer samt den innovativa kompetensen för att göra hanteringen av finansiella transaktioner både flexibel och säker. Itella Information är verksamt i 10 europeiska länder och har omkring 2200 medarbetare. Nettoförsäljningen uppgick år 2012 till 270 miljoner euro. Affärsområdet Itella Information är en del av Itellakoncernen. Läs mer på

www.itella.com