Primona Commerce AB

Unit4 Agresso och Primona i partnersamarbete om E-handel

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2010 12:29 CET

Unit4 Agresso och Primona Commerce AB har idag tecknat avtal om partnersamarbete för att erbjuda marknaden ett komplett systemstöd för inköp, från behov till betalning.

För att komplettera Unit4 Agressos starka koncept för elektroniska beställningar och e-handel har Unit4 Agresso efter noggrann utvärdering valt Primona Commerce som samarbetspartner avseende upphandlingsstöd. "Vi har sökt ett modernt och funktionsrikt system som vi kan arbeta långsiktigt med och som verkligen kompletterar och förstärker vårt erbjudande inom inköp och e-beställningsområdet",

 säger Christopher Lovén som är ansvarig för affärsutveckling Offentlig sektor på UNIT4 Agresso AB.

Överenskommelsen innebär både ett marknadssamarbete och ett tekniskt samarbete där företagen tillsammans erbjuder marknaden en komplett integrerad elektronisk inköpsprocess från behov till betalning. Initialt är fokus att erbjuda befintliga offentliga Agressokunder en utvidgning med Agressos nya E-handelslösning, kompletterat med Primonas system Kommers för upphandling och avtalshantering. Lösningen kan erbjudas helt eller delvis som tjänst (SaaS), eller som traditionell licensierad lösning med egen drift. Idag finns ca: 650 Agressokunder bara i Sverige varav 350 inom offentlig sektor.

Mariette Larsson som är Affärsområdeschef på Unit4 Agresso förklarar "Våra kunder har över tiden efterfrågat en helhetslösning för hela processen från behov till betalning. I och med samarbetet kan vi som en leverantör leverera helheten i denna process med funktionalitet för upphandling och avtalshantering eftersom det är av största vikt för våra kunder att verkligen följa LOU vid sina inköp".

Göran Tysk som är Affärsområdesansvarig för Kommers på Primona instämmer "Marknaden efterfrågar ständigt mer integrerade lösningar med stöd för hela anskaffningsprocessen. Med det här samarbetet kan vi tillsammans ge ett komplett erbjudande som ger kunderna hög effektivisering och affärsnytta."

Företagen har sedan tidigare positiva erfarenheter av varandras system från olika kundprojekt. Viking Lindholm, VD på Primona, kommenterar "Unit4 Agresso har alltid varit enkla och bra att samarbeta med. Vi räknar med att den standardintegration vi nu tar fram kommer att väcka stort intresse hos befintliga och nya kunder."

Primona Commerce levererar upphandlings och inköpssystemet Kommers Primona Commerce är ett dotterbolag till Primona AB som sedan 1998 utvecklat IT-lösningar för upphandling och elektronisk handel. Med Kommers erbjuder företaget en webbaserad helhetslösning för både upphandling, inköp och avtalshantering.