Säkra

United Securities AB samlar en av Sveriges största rådgivningskårer

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2011 13:41 CET

Foto: Marcus Blom

Försäkringsförmedlargruppen Hjerta ansluter sig till samarbetet mellan Carnegie Investment Bank och Säkragruppen i värdepappersbolaget United Securities AB (US).

Genom US erbjuds därmed ca 250 livförsäkringsförmedlare möjlighet att ge rådgivning om finansiella produkter till fysiska och juridiska personer. Med Carnegies depåtjänst erbjuds kunderna ett heltäckande produktutbud med god funktionalitet för kunderna och avancerade verktyg för rådgivarna.

  • I en allt mer komplex finansiell marknad växer behovet av professionell rådgivning. Gränserna mellan olika produktslag inom det finansiella området är delvis otydliga. De rådgivare som oavsett produkt- eller skattekonstruktion kan erbjuda sina kunder rådgivning, har ett värdefullt försprång säger US:s VD Fredrik Wiberg. Han konstaterar vidare att värdepappersrådgivningen ställer andra krav på försäkringsförmedlaren och att US:s främsta uppgift är att säkerställa att rådgivningen sker på ett för kunden seriöst och nyttigt sätt.
  • Vi har arbetat under tre års tid för att hitta en lösning för våra förmedlare på värdepapperssidan säger Hjertas VD Björn Amb. Jag är nu glad att konstatera att vi funnit det bästa alternativet i marknaden och ser fram emot samarbetet med Säkra och Carnegie.
  • Säkragruppen har bidragit till att utveckla US under senare år och ser nu fram emot att få bidra till att US tar rollen som den ledande aktören på marknaden, säger Johan Törnhage VD för Säkragruppen. Genom att välkomna Hjertagruppen möjliggörs en tydlig affärspotential.

Parterna har undertecknat en avsiktsförklaring som innebär att United Securities föreslås genomföra  en nyemission samtidigt som Carnegie Investment Bank minskar sin ägarandel. Avsiktsförklaringen innebär att Hjertagruppen och Säkragruppen efter transaktionen ska ha lika stora ägarandelar. Affären förväntas vara genomförd vid årsskiftet 2011/2012.

United Securities AB

Vid frågor kontakta Fredrik Wiberg
fredrik.wiberg@unitedsecurities.se
08-440 45 40

Säkra är en av Sveriges ledande och mest rikstäckande försäkringsförmedlarorganisationer med över 60 medlemsbolag och 200 medarbetare runt om i landet. Vi är verksamma inom alla försäkringsområden t ex: Liv & Pension, Företag & Industri, Sjö & Transport, Kredit, Gruppförsäkringar samt Finansiella tjänster.

Våra försäkringsförmedlare och finansiella rådgivare är godkända av Finansinspektionen och registrerade hos Bolagsverket. Säkra har dessutom en aktiv roll i branschorganisationen Sfm som bl a värnar om branschens professionalism och etik.

United Securities AB är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.
Adress: Box 7561, 103 93 Stockholm, Tel: 08 – 440 45 40
Styrelsens säte: Stockholm, Org.nr: 556547-9309, www.unitedsecurities.se