Primelog Software AB

UnitedLog Services erhåller fortsatt förtroende och förlängd AEO-certifiering från Tullverket.

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2012 09:31 CET

 AEO, godkänd ekonomisk aktör, är ett EU-gemensamt certifieringsprogram. Syftet är att skapa en ökad säkerhet i världen samt en effektiv och enhetlig tullhantering i EU. Bland Sveriges mest export- och importintensiva företag är det endast ca 130 st som uppfyller Tullverkets krav för AEO-certifiering. UnitedLog Services (UnitedLog AB), som erbjuder s.k. 4PL tjänster, har efter att ha genomgått föreskriven myndighetsrevidering, erhållit fortsatt förtroende och är därmed fortsatt en del av den exklusiva grupp företag som genom certifieringen erhåller förenklade administrativa processer vid gränsöverskridande handel.

De förenklade processerna leder till både lägre kostnader och snabbare hantering för de kunder som låter hantera sina globala varuflöden och logistik via UnitedLog Services. Bland annat så innebär det enklare tillståndshantering och mindre risk för kontroller av varuflödet till och från EU.

Certifieringen AEO (Authorized Economic Operator) är även ett bevis på att företaget upprätthåller högsta kvalitet på verksamheten generellt.

Statusen innebär en stämpel för god kvalitet och säkerhet för kunden och dess handelspartners.

Många företag har upptäckt fördelarna med att välja UnitedLog Services som samarbetspartner för att få kontroll över sina globala logistikflöden och vi är naturligvis stolta över att Tullverket erkänt vårt kvalitetsarbete genom denna förnyelse av AEO-certifieringen.

Vi kommer även fortsättningsvis att målmedvetet arbeta för att våra kunder skall få del av den bästa logistiklösningen för sina globala varuflöden.

UnitedLog är en ledande oberoende leverantör av globala logistiklösningar för företag i norra Europa.

Vi hjälper våra kunder att utveckla och få kontroll över sina globala varuflöden för att uppnå lägre kostnad och bättre tillförlitlighet.  

Vår kompetens inom logistik och vår egenutvecklade logistikmjukvara DCIX är de främsta anledningarna till att våra globala kunder, stora och ledande företag inom sina respektive branscher,  har valt oss som leverantör.

UnitedLog bedriver verksamhet i egen regi och genom partnernätverk i Europa, Nordamerika och Asien. Företaget ägs och drivs av grundarna tillsammans med institutionella och privata investerare.

Mer information finns på www.unitedlog.se