Universal Telecom

Universal Telecom donerar 700 000 kr till Läkare Utan Gränsers insats på Haiti

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2010 12:37 CET

Jordbävningen på Haiti den 12 januari har krävt ett högt antal döda och skadade. Den stora förödelsen av kommunikations- och vägnät har försvårat för hjälpen att nå fram till de många behövande.

Universals bidrag till Läkare Utan Gränser går till mediciner, sjuktransporter och sjukvårdspersonal. Organisationen fanns på plats redan innan jordbävningen och hade möjlighet att snabbt sätta in sina resurser i hjälparbetet.

Just nu fokuserar Läkare Utan Gränsers team på kirurgiska insatser för att rädda de svårast skadade och insamling av mer medicinskt material. Läs Läkare Utan Gränsers egna beskrivning av sitt arbete här [http://www.uvtc.com/sweden/assets/pdfs/brev] och besök gärna deras hemsida www.lakareutangranser.se .

Universal Telecom har tidigare gett bidrag till Läkare Utan Gränsers hjälpinsatser och har stor respekt och förtroende för deras arbete. Läs mer på vår hemsida www.universal.se

Universal Telecom kontakt:

Telefon: 0771 85 00 00 Fax: 0771 85 00 05 Email: info.se@uvtc.net Chatt: www.universal.se