Nordic School of Public Health NHV

Universell Design ur globalt perspektiv med mänskliga rättigheter i fokus belyses vid NHV

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2009 09:15 CEST

Ett viktigt och område för forskning är de centrala inköp (offentlig upphandling) som sker av produkter tjänster och system som är avsedda att användas av alla samhällsmedborgare.
- Tyvärr har alltför många centrala inköp styrts av "lägsta pris" utan att man i upphandlingen bedömt graden av tillgänglighet och god användbarhet för så många som möjligt, säger universitetslektor Evastina Björk vid NHV.
Den 21-22 september kommer Gunilla Backman (tidigare senior research officer för Paul Hunt, FN:s Special Rapporteur för Right to Health 2002-2008) och Miloon Kothari, FN:s Special Rapporteur för the Right to Adequate Housing, 2001-2008 till NHV för att belysa Universell Design ur ett globalt perspektiv och i relation till det diskutera hur mänskliga rättigheter kan tillgodoses nationellt och lokalt.
Vid seminariet medverkar också forskare inom området demens och demensvård. De belyser den speciella situation som människor med demens och deras anhöriga upplever och hur Universell Design kan medverka till att underlätta i vardagen. Professor Boo Johansson vid Göteborgs Universitet medverkar tillsammans med doktorand Aud Johannessen vid NHV.
Ett inspirerande doktorandarbete pågår inom området, vid NHV. Där utvecklas nya metoder som ska öka kunskapen hos upphandlande myndigheter, om hur krav på tillgänglighet kan vägas in i upphandlingsavtal. Sigrid Pettersén, doktorand, kommer att redovisa sin forskning.

Kontakt: Universitetslektor Evastina Björk, +46(0)39 39 28

Läs mer om forskningen:www.nhv.se/universelldesign
Läs mer om mastersuppsats kring UD: www.nhv.se/universellutformning