Infracontrol AB

Universell M2M-plattform gör städer smartare

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2012 08:42 CEST

Det pratas mycket om Internet of things och M2M, och om hur samhällets alla olika prylar ska kopplas upp. Företaget Infracontrol började redan 2003 utveckla sin molntjänst Infracontrol Online vilken gör det möjligt att ansluta alla typer av utrustningar i infrastrukturen, oavsett fabrikat och funktion. Idag är drygt 100 000 driftlarm och mätvärden anslutna. Varje dygn hanteras mer än 4 000 händelser av tjänsten.

Per Andersson, produktchef för Infracontrol Online, säger att "Internet of things" inte är någon nyhet för företaget, men att det viktiga inte är att samla in en massa information, utan vad man gör med den:

- Vi ser till att våra kunder får full kontroll över sina anläggningar och därmed kan undvika kostsamma skador och störningar. Vi har idag drygt 100 000 driftlarm och mätvärden anslutna till vår tjänst. Det är allt från pumpar till avancerade trafikstyrningssystem. Varje dygn hanteras ungefär 4 000 händelser, vilket till exempel kan vara ett larm eller en felanmälan som registreras och skickas vidare för åtgärd.

Väletablerad och uppskattad molntjänst

Det var redan 2001 som tankarna på en webbaserad tjänst väcktes. Infracontrol såg ett ökande behov hos sina kunder av att få en bättre driftövervakning av tekniska anläggningar. Eftersom samma behov fanns hos flera olika kunder beslutade man då att ta fram en generell tjänst för driftövervakning. Infracontrol Online sattes i drift 2003 och har varit igång sedan dess.

- Vi har nu drygt 30 städer och offentliga beställare som använder sig av tjänsten, och vi räknar med ytterligare ett 20-tal innan året är slut, säger Per Andersson som är produktchef för Infracontrol Online. Antalet anslutna tekniska utrustningar ligger för närvarande på ett par tusen och det blir hela tiden fler.

Jenny Gustavsson, som är marknadschef på Infracontrol, berättar vad kunderna uppskattar med Infracontrol Online:

-Våra kunder väljer Infracontrol Online av flera skäl. För det första är det en tjänst som man slipper driva och förvalta själv och som uppgraderas kontinuerligt . För det andra är det möjligt att ansluta alla typer av tekniska system. Det tredje, och kanske viktigaste skälet, är att man upplever tjänsten som väldigt användarvänlig och enkel för de som använder den i vardagen.

Universell M2M-plattform

Det finns ett växande behov hos alla anläggningsägare att få bättre kontroll och att kvalitetssäkra drift- och underhållsarbetet. Det "nya" Internet of things kommer att ge ännu bättre möjlighet att få överblick och kontroll. Men det försvåras av två saker, enligt Per Andersson:

- De tekniska systemen levereras av många olika leverantörer och består av olika tekniska system av varierande ålder, funktion och teknisk uppbyggnad. Dessutom har installationerna många olika ägare och brukare, och ansvaret fördelas på många olika aktörer som driftpersonal, entreprenörer och ledningscentraler.

Därför finns ett stort behov av en universell och oberoende M2M-plattform, dit alla typer av tekniska system kan anslutas. Mattias Ström, Utvecklingschef på Infracontrol:

- Vi har byggt Infracontrol Online för att vara en helt fabrikats- och systemoberoende molntjänst. Det har inneburit att vi har fått konstruera ett modulärt system som ger extremt god flexibilitet och anpassningsbarhet. Vi kan därmed göra integrationer snabbt och enkelt och garantera våra kunder en unik framtidssäkerhet med vår plattform.

Infracontrol Online gör nytta i vardagen genom att förenkla och kvalitetssäkra drift- och underhållsarbetet, minska energiförbrukningen eller helt enkelt se till att rätt personer får rätt information i rätt tid. Tjänsten används idag för många olika tillämpningar av bl.a. Trafikverket, Swedavia, Oslo Sporveier och ett antal svenska städer och kommuner. Infracontrol Online kräver inga investeringar i datorutrustning eller programvaror. Det enda som behövs för att använda tjänsten är en vanlig webbläsare eller en mobiltelefon.

Infracontrol är ett specialistföretag som erbjuder användarvänliga IT-lösningar inom områdena trafik & logistik, driftövervakning, säkerhet samt informationshantering.