Universeum

Universeum får 10 miljoner för att arbeta med utbildning och integration

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2016 14:43 CEST

Sverige står inför arbetskraftsbrist inom till bland annat teknik, IT och naturvetenskap samtidigt som många elever lämnar grund- och gymnasieskolan utan godkända betyg. Nu tilldelas Universeum 10 miljoner kronor från Wallenbergstiftelserna för “Ungas kraft”, ett initiativ med målet att ta tillvara på alla ungas potential.

Hur säkrar vi Sveriges framtida kompetensbehov? Hur fångar vi upp barn och ungdomar och visar dem att de kan bidra, både till Sverige och till en hållbar värld? Universeum tror på tidiga insatser för att undvika att unga hamnar i utanförskap på grund av otillräcklig utbildning eller bristande språkkunskaper.

– Sverige bör ta tillvara den potential som finns hos nyanlända och unga som inte enbart genom skolan kan utveckla ett naturvetenskapligt eller tekniskt intresse. Vi måste låta alla barn och ungdomar upptäcka sina talanger och möjligheter. Här kan Universeum göra skillnad, säger Carina Halvord, VD på Universeum.

För detta arbete har Universeum sökt och tilldelats 10 miljoner kronor från Wallenbergstiftelserna. Universeums initiativ blir en del i den tio år långa satsning som Wallenbergstiftelserna, Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien har initierat. Tillsammans ska de bidra till arbetet med den svenska samhällsutmaning som rör utbildningsnivå och utanförskap.

Ungas kraft – ett pilotprojekt med ambitioner

Universeums initiativ, med arbetsnamnet Ungas kraft, bygger på befintlig verksamhet och tidigare genomförda pilotprojekt. Styrkan ligger i omfattningen: Insatsen omfattar eleven själv, lärare och skolkamrater liksom elevens familj. Universeum kommer att användas på tre sätt:

  1. Som kompletterade lärmiljö för skolan med fortbildning för personal och program för elever.
  2. Som kreativ kunskapsmiljö för familjerna med föräldrautbildning och gemensamma aktiviteter för föräldrar och barn.
  3. Som social kunskapsmiljö för ungdomar 13–16 år med kurser och aktiviteter under eftermiddagar.

I ett första skede ska Ungas kraft genomföras som ett pilotprojekt över tre år i tätt samarbete med en skola som utses tillsammans med Göteborgs Stad. Ambitionen är att Universeum därefter växlar upp insatsen till att omfatta fler elever över längre tid. Projektet kommer ske i nära samverkan med Chalmers och Göteborgs universitet.

– Vi ser fram emot att arbeta med Universeum i denna viktiga fråga. Genom att dra nytta av den snabba utvecklingen av digital teknik kan unga återvända till projektet även efter besöket på Universeum. Lärdomarna i att använda digital teknik för lärande kan säkert appliceras i andra sammanhang, säger Stefan Bengtsson, rektor vid Chalmers.

Pilotstudien ska följas upp av forskare vid Göteborgs universitet.

– Att arbeta för att fler unga upptäcker sina talanger och intressen och är viktigt både för den enskilde och för att vi ska klara kompetensförsörjningen. Med forskare vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap som kommer att utvärdera pilotprojektet finns goda möjligheter att än fler unga får glädje av detta sätt att arbeta, säger Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet.

Ett hållbart Sverige

Enligt SCB:s långsiktiga prognos kommer Sverige sakna över 100 000 teknikutbildade år 2030. Redan 2020 kommer det fattas 60 000 medarbetare inom IT-branschen. Samtidigt visar ESO-rapporten “En god start” att av de 20 svagaste procenten elever i grundskolan är det 60 procent som inte klarar gymnasiet.

– Det är en ekvation som inte går ihop. För att skapa de rätta förutsättningarna behövs utbildade lärare, engagerade föräldrar och inspirerande lärmiljöer för barn och ungdomar, både i och utanför skolan. Med Ungas kraft tar vi ett helhetgrepp kring detta. Vi är övertygade om att alla unga, med rätt support och kunskap, kan bli avgörande förändringsagenter och värdefulla kompetenser i vår gemensamma strävan att skapa ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige, säger Carina Halvord.

Om Universeum
Universeum är Nordens mest besökta science center och en av de största attraktionerna i Sverige. Vårt uppdrag är att positivt påverka ungas attityder till naturvetenskap, teknik och matematik så att fler väljer att studera och arbeta inom dessa områden.