Universeum

Universeum tilldelas SIQ:s Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2015 13:13 CET

Universeums arbete med systematik och kvalitet startade 2013. Bara två år senare kommer kvittot på att verksamheten är på rätt väg genom att tilldelas ett erkännande av Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ). Det är första gången en upplevelseanläggning i Sverige belönas för sitt kvalitetsarbete.

– Vi är väldigt glada och nästan förstummade över att ha fått detta erkännande. Vilket energitillskott till vårt fortsatta arbete! Det är ett verkligt fint kvitto på att det arbete som görs, varje dag, utvecklas i rätt riktning, säger Carina Halvord, VD Universeum.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet delas varje år ut till en organisation som långsiktigt och systematiskt utvecklat sitt kvalitets- och förbättringsarbete. Det är Sveriges mest prestigefyllda kvalitetsutmärkelse och bakom den står Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ). Utmärkelsen syftar till att stödja utvecklingen av det systematiska förbättringsarbetet på organisationsnivå och lyfter fram goda förebilder till inspiration för andra, både inom privat och offentlig sektor.

I vissa fall delas även ett Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling ut för att belöna organisationer som är på god väg i sitt kvalitetsarbete. I år delas två erkännanden ut, varav det ena går till Universeum. Universeum uppmärksammas av domarkommittén för “sitt målmedvetna och fokuserade arbete med att systematiskt utveckla sin verksamhet och sitt stora samhällsengagemang som genomsyrar verksamheten.”

– Vårt mål är att, med kunden i fokus, öka kvaliteten i alla delar av vårt arbete så att vi på ett ännu bättre sätt kan bidra till en långsiktigt socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar framtid. Vi satsar mycket på att utveckla vår egen kompetens och vår förmåga att leverera detta. Det är härligt att genom detta erkännande få en bekräftelse på att vi utvecklas åt rätt håll, kommenterar Carina Halvord.

Aldrig tidigare har en verksamhet som Universeum tilldelats en utmärkelse eller erkännande av SIQ. Upplevelser och turism är en framtidsbransch. Turismens exportvärde ökar snabbare än Sveriges totala export, samtidigt som turismen bidrar till ökad sysselsättning. Utbildning är en lika stor framtidsfråga. Redan idag saknas det till exempel IT-utbildade, lärare och civilingenjörer.

Universeum verkar i båda dessa världar. Vi är en av de mest besökta upplevelserna i Sverige, samtidigt som vi inspirerar förskolebarn och elever att upptäcka naturvetenskap, teknik och matematik. Vi erbjuder lärare kontinuerlig fortbildning och i samarbete med Göteborgs universitet utbildar vi lärarstudenter på plats i våra utställningar.

– Verksamheten är komplex och det är bara genom det stora engagemanget, kunskapen och förmågan hos alla medarbetare som vi lyckas. Idag har Universeum nästan 600 000 besökare om året och en hög kundnöjdhet. Och vill vi bli ännu bättre! Att ta emot detta erkännande känns värdefullt för det fortsatta arbetet och självklart mycket roligt, säger Universeums ordförande Gunnar Ryman.

SIQ domarkommittés motivering

“Domarkommittén för Utmärkelsen Svensk Kvalitet har beslutat att tilldela Universeum ett Erkännande för sitt målmedvetna och fokuserade arbete med att systematiskt utveckla sin verksamhet och sitt stora samhällsengagemang som genomsyrar verksamheten. Processarbetet som verksamheten har startat är positivt och baseras på kundorientering. En av de främsta styrkorna är planeringen av verksamheten som sker på ett systematiskt sätt och med kunden i fokus. Arbetssätten inom verksamhetsplanering, samhällsengagemang samt miljöledning är goda exempel även om tillämpning av verksamhetens arbetssätt varierar inom organisationen. Ett förbättringsområde är att sätta relevanta och tillräckliga mål och mått för att kunna styra och följa upp verksamheten. Detta behövs även för att kunna jämföra sig med konkurrenter och ledande organisationer. Vi ser fram emot att följa Universeums fortsatta resa och utveckling.”

Om Universeum
Universeum är Nordens mest besökta science center och en av de största attraktionerna i Sverige. Vårt uppdrag är att positivt påverka ungas attityder till naturvetenskap, teknik och matematik så att fler väljer att studera och arbeta inom dessa områden.