Den Nya Välfärden

Universitet gör olagliga upphandlingar

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2012 10:53 CEST

Luleå tekniska universitet (LTU) har i ett flertal fall brutit mot lagen om offentlig upphandling (LOU) och riskerar att få betala höga böter. Universitetet har gjort otillåtna direktköp från ett privat företag för omkring 14 miljoner kronor. Dessutom har LTU genomfört två felaktiga upphandlingar där den ena underkändes av domstol medan den andra måste återkallas av universitetet.  

Konkurrenskommissionen har i tre olika utredningar uppmärksammat att LTU inte tycks bry sig om att följa gällande lag och EU-direktiv om offentlig upphandling vid köp av tryckeritjänster. Det har heller inte blivit rätt när myndigheten har försökt att följa LOU och upphandla tjänsterna i konkurrens. I det ena fallet underkändes upphandlingen av domstol. I det andra fallet fann LTU för gott att återkalla upphandlingen innan domstolen hann döma i målet.

 – LTU har dessutom, i strid med lagen, köpt tjänster för annonsförmedlingstjänster direkt från ett privat företag för mer än 14 miljoner kronor. Lagbrottet medför att konkurrensen sattes ur spel till nackdel för skattebetalarna. LTU riskerar att få betala höga böter, i form av en s.k. upphandlingsskadeavgift, säger Inger Ridderstrand-Linderoth, ordförande av Konkurrenskommissionen. 

– Det finns även starka skäl för att universitetet ökar sin kompetens på upphandlingsområdet, säger Inger Ridderstrand-Linderoth.

…………………………………………………………………………………………

Konkurrenskommissionen är en oberoende expertgrupp som inrättades 1 januari, 1994 av Den Nya Välfärden för att bevaka och uppmärksamma snedvridning av konkurrens med offentliga medel. Sedan starten har mer än 500 ärenden avgjorts. I kommissionen ingår ordförande Inger Ridderstrand Linderoth tidigare stadsjurist i Stockholm, Sigvard Berglöf, tidigare regeringsråd, Patrik Engellau, ordförande tankesmedjan Den Nya Välfärden, Erik Nerep, professor i konkurrensrätt, Lennart Palm, tidigare vd vid Näringslivets regelnämnd (NNR) samt Per-Arne Sundbom, tidigare konkurrensråd vid Konkurrensverket.