Dialogos Förlag

Universitet under uppsikt av Lars Engwall

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2016 09:59 CET

Omslag till Universitet under uppsikt

Universitet under uppsikt

Det är Dialogos andra bok som handlar om universitet och högskolan (Det hotade universitetet kom ut i våras).

Under 1900-talet och särskilt efter andra världskriget har ett stort antal universitet och högskolor tillkommit över hela världen. Denna utveckling har medfört ökade upplevda behov av att granska dem för att bedöma deras kvalitet. Därmed har universitet och högskolor blivit föremål för allt fler externa bedömningar i form av nationella utvärderingar, rankningar och andra former av granskningar. Denna utveckling har förstärkts av att granskning generellt kommit att bli ett allt viktigare inslag i det moderna samhället.

Universitet under uppsikt belyser framväxten av dessa allt mer omfattande externa granskningssystem för universitet och högskolor. Detta sker med hjälp av ett urval uppsatser på svenska från 1990-talet och framåt med aktuella kommentarer om granskning av akademisk verksamhet. I ett inledande kapitel sätts dessa uppsatser in i ett sammanhang och i ett slutkapitel diskuteras ett antal övergripande frågor såsom resursfördelning mellan lärosäten, rekryteringsprinciper och den ständiga konflikten mellan stark kvalitetskontroll och nytänkande. 

Dessutom diskuteras möjliga framtida förändringar i form av nya huvudmän för universitet och högskolor, förändrade undervisningsformer samt sammanslagningar.

Boken är ett inlägg i den aktuella debatten om universitetens och högskolornas organisation nu och i framtiden.

Lars Engwall är professor emeritus i företagsekonomi vid Uppsala universitet. I sin forskning har han behandlat förändringsprocesser i olika slags organisationer samt spridningen av managementidéer. Under senare år har han särskilt behandlat ledningen av universitet samt framväxten av vetenskapliga discipliner.

Frågor/intervjuer: kontakta Lars Engwall, tfn 018-471 13 81; lars.engwall@fek.uu.se
Recensionsexemplar, bilder och övriga frågor: kontakta Jolanta Wadensjö, Dialogos Förlag,
tfn 08-15 46 97 eller 0730-49 77 25, e-post jolanta.wadensjo@dialogosforlag.se

Universitet under uppsikt
Lars Engwall
Dialogos Förlag
ISBN 978-91-7504-308-1
291 sidor

Dialogos förlag - det lilla förlaget med de stora böckerna! Utgivning av facklitteratur inom områden som historia, religionshistoria, juridik, biologi, språk, mat & dryck, etnologi, samhällsfrågor med mera.