Sveriges Universitetslärarförbund, SULF

Universiteten får inte kommersialiseras

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2006 09:26 CEST

Sveriges universitetslärarförbund, SULF, lämnar idag sitt remissvar på betänkandet Nyttiggörande av högskoleuppfinningar (SOU 2005:95) till Utbildnings- och kulturdepartementet. I remissvaret avstyrker SULF flera av betänkandets förslag. Främst vill SULF värna om forskningens frihet:

- Det så kallade lärarundantaget bör behållas, det vill säga att forskaren själv äger sitt resultat och inte lärosätet, säger förbundsdirektör Göran Blomqvist.Regeringen hoppas kunna öka den ekonomiska tillväxten i Sverige. Universitet och högskolor betraktas som instrument för att förverkliga detta mål. Men de måste kunna stå fria från politiska och kommersiella intressen. Det vore därför olämpligt att ge universitet och högskolor en direkt kommersiell uppgift.Enligt SULFs remissvar är ett avskaffande av lärarundantaget är ett stort ingrepp i den enskilde forskarens rättigheter. Dessutom skulle en förändring leda till att högskolorna måste bygga upp en professionell organisation med kompetens att värdera och överta uppfinningar. Det ställer mycket höga krav på högskolan och varken ändamålsenligt eller lämpligt att högskolan ska ta ett sådant tungt och resurskrävande ansvar. Erfarenheten från USA är att den kommersiella verksamheten kostar mera än vad man tjänar på den.- SULF avstyrker därför förslaget om ett avskaffat lärarundantag och att lärosätena ska överta äganderätten till forskningens resultat, avslutar Göran Blomqvist.Remissvaret i sin helhetKommentarer:

SULFs förbundsdirektör Göran Blomqvist, tel efon 08-505 836 11, mobil 070-796 36 11, mailto:gb@sulf.sePresskontakt:

Ulrika Herstedt, 070-796 36 30, mailto:uh@sulf.sePressrum: Besök gärna vårt pressrum.SULF, Sveriges universitetslärarförbund företräder ca 20 000 universitetslärare, forskare och doktorander. http://www.sulf.se