Folkpartiet

Universiteten skall inte tjäna på sänkta krav

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2003 11:36 CET

Fp presenterar radikal reform för högskolan:
· Universiteten skall inte tjäna på sänkta krav
· Examensbonus för ambitiösa studenter

- Högskolorna uppmuntras idag ekonomiskt att sänka kraven. Om vi istället
ger studenterna ekonomisk uppmuntran att avsluta sina studier
framgångsrikt, kan universiteten i stället koncentrera sig på att erbjuda
en utbildning av hög kvalitet. Det måste bli ett slut på att nybörjarkurser
som inte är akademiska ges av universitet och högskolor. De hör hemma i
komvux.

Det sade folkpartiets vice ordf Jan Björklund och Ulf Nilsson (fp), 2:e v
ordf riksdagens utbildningsutskott, när de på fredagen presenterade
folkpartiets förslag till ny finansiering av högskolan.

- När studenterna själva tvingas protestera mot att tentorna är för lätta,
förstår man att systemet har blivit helt skevt. Lärarna står under ett
enormt tryck att godkänna studenter för att få pengar. Det är orättvist att
utsätta dem för ett sådant tryck. Vi politiker ska sända helt andra
budskap. Vi ska visa att vi vill uppmuntra kvalitet och fördjupning.

- Därför föreslår folkpartiet nu att studenternas val av utbildning och
studieort ska vara avgörande för hur mycket resurser som tilldelas varje
högskola. Bara lärosätets möjlighet att bygga ut sina utbildningar ska
begränsa valfriheten för studenterna, sade Jan Björklund och Ulf Nilsson.

Sammanfattning av folkpartiets förslag till finansiering av högskolan:
1. Avskaffa dagens resursfördelningssystem som bygger på ersättning till
lärosätet på basis av hur många elever som godkänts. Den absoluta
huvuddelen av högskolans resurser ska i stället tilldelas på basis av
antalet studenter, en s.k. "studentpeng".
2. Kurser på högre akademisk nivå skall ge högre ekonomisk ersättning till
lärosätet än kurser på lägre nivå. Rena nybörjarkurser i vanliga främmande
språk skall inte kunna räknas som högskolepoäng, utan flyttas tillbaka till
gymnasium och komvux.
3. Det ekonomiska incitamentet att eftersträva godkända betyg skall läggas
på studenterna. Det är inte universiteten som ska tjäna pengar på att sätta
godkända betyg på underkända resultat, utan studenterna ska tjäna på att
prestera godkända resultat.

Rapporten bifogas som Word-fil och läggs strax upp på folkpartiets hemsida
www.folkpartiet.se

(See attached file: Högskolerapport.doc)

Jan Björklund
Vice ordförande (fp)
070 - 472 94 86

Ulf Nilsson
Riksdagsledamot (fp)
070 - 679 34 27 / ulf.nilsson@riksdagen.se