Region Örebro län

Universitetet ger efterlängtad synkurs på uppdrag av Region Örebro län

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2019 10:34 CET

Efter många års arbete anordnar Örebro universitet en efterlängtad högskolekurs ”Synutveckling och barns syn, 7,5 hp”. Det är på initiativ av Ewa Nielsen, verksamhetschef på Syncentralen i Region Örebro län som uppdragsutbildningen nu blir av.

Utbildningen som ges under våren är på avancerad nivå och vänder sig till arbetsterapeuter, ögonsjuksköterskor, pedagoger, fysioterapeuter/sjukgymnaster och optiker.

- Synkurser har funnits i olika varianter men kommit och gått. Idag finns ingen synutbildning därför är den så viktig. Kursen blev fulltecknad på en och en halv dag så intresset har varit stort. Det är 25 deltagare från hela landet, säger Ewa Nielsen.

Målet med kursen

Kursledare Moa Wahlqvist som är forskningsledare vid Audiologiskt forskningscentrum på Universitetssjukhuset Örebro säger att målet med kursen är att få grundkunskaper i ögats anatomi och fysiologi vinklat mot barn.

- Kunskap om synutvecklingen är viktig då synförmågan är komplex. Kursen innehåller också kunskap om vad som kan gå fel i utvecklingen. Om vad det får för konsekvenser och vilka professionella insatser man kan erbjuda, säger Ewa Nielsen.

Kursen avslutas i maj och förhoppningen är att kunna bygga vidare med ytterligare kurser med syn som specialisering. Dessa kan sedan tillsammans med andra kurser leda till en magister- eller masterutbildning för den som vill.

Kontakt:

Ewa Nielsen, verksamhetschef på Syncentralen, Region Örebro län

mejl: ewa.nielsen@regionorebrolan.se telefon: 019-602 96 10

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.