Diamyd Medical AB

University of Florida Research Foundation inleder rättsprocess

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2011 13:38 CET

University of Florida Research Foundation Inc. (UFRF) har inkommit med en stämningsansökan till United States Federal District Court i Florida mot Diamyd Medical, där UFRF yrkar rätt till en procentandel av den licensbetalning som erlagts till Diamyd Medical av Ortho-McNeil-Jansen Pharmaceuticals, Inc. (OMJPI). Diamyd Medical har licensierat vissa rättigheter från UFRF som är en del av de rättigheter som Diamyd Medical har utlicensierat till OMJPI. Diamyd Medical arbetar med sitt juridiska ombud i USA för att lösa frågan.

Ärendet bedöms inte ha någon materiell påverkan på Diamyd Medical .

För ytterligare information kontakta:

Elisabeth Lindner, vd och koncernchef Diamyd Medical AB (publ.)
Tel: +46 8 661 0026

Om Diamyd Medical

Diamyd Medical är ett svenskt läkemedelsbolag med inriktning på utveckling av läkemedel inom autoimmun diabetes och smärta. Affärsområde Diabetes utgörs av den antigenbaserade läkemedelskandidaten Diamyd® för behandling och prevention av autoimmun diabetes, för vilken fas III-studier pågår i Europa och USA. Bolaget har under 2010 tecknat avtal med Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceuticals, Inc. avseende utveckling och kommersialisering av Diamyd®. Affärsområde Smärta utgörs av utvecklingsprojekt som använder bolagets patenterade NTDDS-plattform (Nerve Targeting Drug Delivery System) för administration av läkemedel direkt till nervsystemet för behandling av kronisk smärta. En fas II-studie med läkemedelskandidaten NP2 Enkefalin inom cancersmärta pågår i USA.

Diamyd Medical har kontor i Sverige och i USA. Aktien är noterad på Nasdaq OMX mid cap lista i Stockholm (ticker: DIAM B) samt på OTCQX-listan i USA (ticker: DMYDY) som administreras av Pink OTC Markets och Bank of New York Mellon (PAL). Mer information finns på bolagets hemsida; www.diamyd.com.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal


Diamyd Medical AB (publ.)

Karlavägen 108, SE-115 26 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post: info@diamyd.com. VATno: SE556530-142001.