Huddinge kommun - politik

Upp till 150 lägenheter ska byggas i Masmo/Vårby Haga

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2014 10:58 CET

Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att planera för 100–150 nya lägenheter vid Solhagaparken i Vårby med byggstart under 2015. Huge Fastigheter AB kommer att stå för
byggandet, vilket beslutades av kommunfullmäktige i går.

– Nya bostäder vid Solhagaparken bidrar till förnyelse i området och ger en tätare bebyggelse och mer sammanhållen koppling mellan de olika bostadsområdena i Vårby. Det kollektivtrafiknära läget vid Masmo tunnelbanestation och närheten till naturreservat och sjöar är attraktiva förutsättningar för projektet, säger Tomas Hansson (KD), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Bostadshusen kommer att byggas längs Varvsvägen och blir tre till sex våningar höga. En närservicebutik vid Masmo tunnelbanestation kommer också att byggas och en utredning ska göras om den tidigare handelsbyggnaden kan omvandlas till förskola/skola.

– Vårt mål är att inte bara bygga nya lägenheter. Vi vill tillföra kvaliteter för hela området såsom bättre service och nya mötesplatser, säger Tomas Hansson (KD).

Samhällsbyggnadsnämnden kommer under 2014 också att bygga en multisportplan och en kommunal lekplats i Solhagaparken. Planer på andra verksamhets- och servicefunktioner nära parken
finns också med i det fortsatta arbetet.

För mer information
kontakta:

Tomas Hansson (KD)
Kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden
Telefon: 08-535 313 51
E-post: tomas.hansson@huddinge.se

Emma Svensson (KD)
Politisk sekreterare
Telefon: 070-320 39 28
E-post: emma.svensson@huddinge.se