Föreningen afghanistansolidaritet

Upp till bevis!

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2010 08:48 CEST

Upp till bevis!

En majoritet av det svenska folket har röstat för partier som vill börja
dra tillbaka av de svenska trupperna från Afghanistan.

Den röd-gröna oppositionen sa i sitt manifest att tillbakadragandet skulle börja
tidigt 2011.
http://www.rodgron.se/nyheter/rodgron-overenskommelse-om-afghanistan/

Sverigedemokraterna kräver "en succesiv avveckling" av den militära insatsen
i sina politiska riktlinjer.
http://sverigedemokraterna.se/2010/06/23/sverigedemokraterna-svarar-pa-alliansens-100-fragor

Ett av den nya riksdagens första beslut blir frågan om förlängning av mandaten för den
svenska truppen i Afghanistan som brukar fattas i början av december.

Om de partier som gått till val med tillbakadragande från Afghnistan på sina program
håller fast vid sina vallöften finns förutsättningar att starta tillbakadragandet omedelbart.

Väljarna har rätt att vänta sig att de står fast vid sina valkrav och agerar på
ett sådant sätt att kravet kan realiseras och regeringens linje fällas.

Det eller de partier som sviker sina egna vallöften får räkna med väljarnas dom.

Stefan Lindgren
vice ordf. Föreningen Afghanistansolidaritet