Almega

Uppåt för bemanningsföretag och brist på folk i Stockholm

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2007 11:53 CEST

- Bemanningsbranschen fortsätter för elfte kvartalet i rad att öka men det råder brist på arbetskraft i Stockholm, sa Henrik Bäckström, förbundsdirektör för Bemanningsföretagen inom Almega, när han presenterade Bemanningsföretagens utveckling för andra kvartalet.

Bemanningsföretagen visar för 11:e kvartalet i rad en ökning. Uppgången är för andra kvartalet 20 procent jämfört med samma period 2006. Detta trots att Stockholm första halvåret backar med cirka 5 procent. Stockholm står för 40 procent av branschens omsättningen. Och i Stockholm utgör tjänsteområdet Uthyrning 87 procent av omsättningen jämfört med 91 procent för hela landet.
- Minskningen i Stockholm beror på företagens svårigheter att få tag i folk. Högkonjunkturen har lett till brist på arbetskraft i Stockholm. Däremot stärker branschen sin ställningen i hela landet. Regionerna utanför Stockholm har växt med mellan 30 och 50 procent, säger Henrik Bäckström.

Ekonomi på högvarv
Ekonomin går fortsatt på högvarv. Det innebär att branschens omsättningen har ökat med mer än 60 procent sedan fjärde kvartalet 2004. Det innebär även att tjänsteområdena Rekrytering, Uthyrning och Outplacement, andra kvartalet har ökat med 52, 35 respektive 21 procent jämfört med samma period förra året. Branschen kommer i år att omsätta cirka 15 miljarder.

Passa på och bryt utanförskapet
- I denna högkonjunktur måste regeringen se till att alla de människor som står utanför arbetsmarknaden får chansen till ett jobb. Men då krävs en reformering av arbetsmarknadspolitiken som bland annat innebär att Ams i grunden konkurrensutsätts, säger Henrik Bäckström.

- Det är skandal att människor, på grund av Ams senfärdighet och regeringens ovilja att öppna för alternativa vägar in i arbetslivet, missar chansen till jobb, förbättrad cv och ny yrkeserfarenhet, säger Henrik Bäckström.

- Med rätt förutsättningar från politiskt håll kan bemanningsföretagen hjälpa både arbetslösa och de som är missnöjda med sitt nuvarande arbete, att snabbt hitta ett passande jobb, säger Henrik Bäckström.

Uthyrning störst
Tjänsteområdet Uthyrning ökade andra kvartalet med 35 procent jämfört med samma kvartal 2006. Uthyrning står för 91 procent av omsättningen.

Tjänsteområdet Outplacement ökade med 21 procent andra kvartalet. Outplacement står för 1 procent av omsättningen. Tjänsteområdet Rekrytering ökade med 57 procent andra kvartalet. Rekrytering står för 5 procent av omsättningen.

Tjänsteområdet Entreprenad minskade 79 procent andra kvartalet, men det beror till stor del på att Manpower sålt ett bolag inom området. Entreprenad står för 2 procent av omsättningen.

Sjukvård och tele/call-center ökar
Yrkesområdet Sjukvård ökade med 29 procent andra kvartalet, och står därmed för 4 procent av omsättningen. Största ökningen stod yrkesområdet tele/call-center, som andra kvartalet ökade med 90 procent, och står därmed för 4 procent av omsättningen.

De tre stora dominerande yrkesområdena är lager/industri, kontor/administration, samt ekonomi/finans. De ökade andra kvartalet med 49, 12 respektive 29 procent, och står för 33, 18 respektive 17 procent av omsättningen.

Yrkesområdet IT ökade med 21 procent andra kvalet, och står därmed för 10 procent av omsättningen. Teknik ökade med 71 procent andra kvartalet, och står för 5 procent av omsättningen.

Fakta
Statistiken är framtagen i samarbete med AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) under Jessica Lindbloms ledning. Urvalet för statistiken för år 2007 utgörs av de 35 största medlemsföretagen i Bemanningsföretagen. Tillsammans svarade dessa företag för cirka 90 procent av branschens totala omsättning 2006. Med andra ord omfattar Bemanningsföretagens statistik lejonparten av branschens omsättning och urvalet är att betrakta som stabilt för branschen.

Bemanningsindikatorn är Bemanningsföretagens kvartalsvis återkommande index för omsättningsutvecklingen hos medlemsföretagen. Bemanningsindikatorn ger en snabb överblick av branschens utveckling på kvartalsbasis.

För mer information:
www.almega.se

Henrik Bäckström
förbundsdirektör för Bemanningsföretagen
tel. 08-762 69 68
mobil. 070-345 69 68

Anders Broberg
presschef
tel. 08-762 68 59
mobil. 070-345 68 59

Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings- och rekryteringsföretag med cirka 400 medlemsföretag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Bemanningsbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger. I bemanningsbranschen bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.

Almega är tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation med cirka 8 600 medlemsföretag med sammanlagt 350 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska service- och tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. 2006 blev Almega utsedd till Årets Lobbyist.