Naturvetarna

Uppåt för naturvetare på arbetsmarknaden

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2016 07:00 CET

Allt fler naturvetare har jobb. Sedan förra året har andelen arbetslösa minskat från 3 till 1,8 procent, räknat på medlemmar i Naturvetarna som uppbär ersättning från Akademikernas a-kassa.

- Det är glädjande och bekräftas av att många arbetsgivare uppger att de har svårt att hitta naturvetenskaplig kompetens, enligt vår egen undersökning, säger Marita Teräs, strateg arbetsmarknad och kompetens på Naturvetarna.

Så många som 57 procent av de arbetsgivare som ingår i undersökningen har svårt att rekrytera naturvetare. Arbetsgivare som planerar att anställa finns främst inom konsultbranschen, hälso- och sjukvården, liksom inom life science och kemibranschen.

AstraZeneca toppar listan över flest anställda naturvetare, följt av flera andra kemi- och bioteknikföretag. Skogsbolagen, DeLaval och LRF Konsult finns också med på topplistan.

Naturvetare med bäst framtidsutsikter finns inom en mängd olika områden och de har ofta nyckelroller i företag och organisationer.

     - Matematiker, it-experter, biomedicinska analytiker och djursjukskötare är yrkesgrupper som kan räkna med fortsatt liten konkurrens om jobben, säger Marita Teräs.

Hon flaggar för en framtida brist på kemister.

     - Idag är det balans på arbetsmarknaden, men redan om fem år bedömer vi att det blir besvärligt för arbetsgivarna att rekrytera kemister.

En anledning är att life science-branschen har hämtat sig snabbare än väntat efter neddragningen av forskning inom AstraZeneca.

     - Ännu ett skäl är att för få kemister utbildas, som en följd av att det är svårt att locka studenter till utbildningen.

Läs mer i Naturvetarnas färska arbetsgivarrapport

Naturvetarna är fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap. Våra 32 000 medlemmar arbetar inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Vi coachar, företräder och stöttar naturvetare genom hela arbetslivet. Oavsett om man är nyutexaminerad eller har många års erfarenhet, är arbetssökande, student, doktorand, chef, eller företagare. Naturvetarna är ett partipolitiskt obundet fackförbund inom Saco.