Orsa kommun

Uppåt för Orsas företagsklimat

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 14:19 CET

I Svenskt Näringslivs senaste enkät om företagsklimatet i landets samtliga kommuner förbättrades resultatet i Orsa kommun jämfört med föregående år. Bland de saker som förbättrades mest fanns de kommunala tjänstemännens attityd till företagande.

Efter en kraftig förbättring av företagsklimatet 1999-2006 så har vi gått något bakåt under 2007 och 2008. Men under 2009 har det vänt uppåt igen och vi ligger nu på samma nivå som toppåret 2006. Den största förbättringen har varit "de kommunala tjänstemännens attityd till företagande", "tillämpning av lagar o regler" och "tillgång till kompetens".

- Det känns speciellt roligt att man uppskattar vårt arbete med de frågorna, säger kommunchefen Göran Grå.

Den fråga som väger tyngst i enkäten är företagarnas "sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen". Den steg något och ligger klart högre (ca 20%) än genomsnittet i riket.

Under 2009 har det gjorts fler företagsbesök än någonsin, både från Näringslivs- och utvecklingskontoret och kommunledning/politiker. Det har också förts en intensiv dialog med många företag inblandade om Orsas framtida centrum. Företagarfrukostarna har nått ett ännu större antal företagare än tidigare. Kommunstyrelsen i Orsa har även antagit en strategi för Tillväxt och välfärd där företagsklimat har en framskjuten roll.

Det förbättrade företagsklimatet speglas också av att det har startats rekordmånga nya företag i Orsa under 2009.

Kommunens näringslivschef Ola Granholm kommenterar resultatet:

-Jättekul att det går uppåt! Nu tar vi i rejält för att så många som möjligt av Orsas företagare verkligen ska känna att vi anstränger oss för att ge dem så bra tillväxtförutsättningar som möjligt, genom att vi fortsätter förbättra vår service och attityd till företagen."

Några konkreta åtgärder vi gör det närmaste året är att jobba aktivt med att utveckla vårt värdskap och etablera Forum Orsa för att förenkla företagens kontakter med kommunens olika förvaltningar.

Det som försämrats mest är "Kommunens upphandling".

- Det känns bra att de frågor som företagen tycker att vi bör jobba mer med, upphandling och tjänstegarantier, är saker som vi just nu jobbar aktivt med att utveckla, säger kommunalrådet Marie Olsson (s).

Rankingen som visar hur Orsa ligger till i jämförelse med övriga kommuner presenteras i början av maj.