Mobispine AB

Uppdaterad tidsplan för genomförande av Mobispines bud på MyScoop

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2008 09:37 CEST

(Aktietorget: MOBS)

Tiden för att acceptera erbjudandet har förkortats med en vecka. Den uppdaterade tidsplanen följer nedan.

Acceptperioden för erbjudandet förväntas att påbörjas den 16 september 2008 och fortgå till och med den 30 september 2008. Under förutsättning att Mobispine fullföljer Erbjudandet senast den 3 oktober 2008 beräknas erläggande av vederlag kunna påbörjas omkring den 14 oktober 2008 till de ägare som accepterat Erbjudandet. Mobispine förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen liksom att senarelägga tidpunkt för erläggande av vederlag. Erbjudandedokument kommer att distribueras per e-mail till samtliga aktieägare i MyScoop omkring den 15 september 2008.

För ytterligare information kontakta:
Mobispine AB (publ)
Alsnögatan 3, 116 41 Stockholm
Telefon: 08-519 702 30
Fax: 08-503 113 72
E-post: info@mobispine.com
Hemsida: www.mobispine.com

Dusyant Patel, VD
Telefon: 076-341 42 12

Mobispine utvecklar och marknadsför en applikation för mobiltelefonanvändare. Med hjälp av Mobispine kan användaren skräddarsy urvalet av nyheter och uppdateringar som den vill läsa i mobiltelefonen. Mobispine möjliggör åtkomst till den stora mångfald av innehåll som finns på nätet samtidigt som den minskar kostnaderna för mobilt Internet med upp till 20 gånger. Programvaran är gratis för användare.