Livsmedelsverket

Uppdaterad vägledning när krav på godkännande försvinner

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 13:18 CET

Nu behöver de flesta livsmedelsanläggningar - restauranger, butiker och industrier - inte längre godkännas innan de startar sin verksamhet. Kravet försvinner den 1 december 2009. I samband med detta har Livsmedelsverket uppdaterat innehållet i vägledningen om godkännande och registrering.


Från och med nu behöver de flesta livsmedelsanläggningar bara registreras hos kontrollmyndigheten, i de flesta fall kommuner. Undantaget är så kallade animalieanläggningar som till exempel slakterier och mejerier – för dessa krävs godkännande även i fortsättningen.

 

Uppdaterad vägledning

Den uppdaterade vägledningen vänder sig främst till livsmedelsinspektörer men kan även vara ett stöd till andra intressenter exempelvis företagare. Vägledningen innehåller bland annat:

  • En utförlig beskrivning av vad en registrering innebär och hur den processen skiljer sig från den process som föregår ett beslut om godkännande.
  • Konkreta tips på hur kontrollmyndigheten kan bedriva en effektiv kontroll på anläggningar som bara behöver registreras
  • Exempel som gör det lättare att avgöra vilken myndighet som har kontrollansvar över en livsmedelsanläggning samt en beskrivning av hur kontrollansvaret delas upp mellan kommun, länsstyrelse och Livsmedelsverket.
  • Hjälp för att underlätta bedömningen av om en verksamhet ska anses vara ett livsmedelsföretag eller inte.
  • En utförlig beskrivning av hur olika typer av primärproduktion som till exempel honungsodling, fiske och bärplockning ska hanteras.

Vägledning om godkännande och registrering
Nyhet om att kravet på godkännande upphör (april 2009)


Ytterligare upplysningar:
Alexander Sobestiansky, statsinspektör: 018-175699, 0733-545356