Trelleborg AB

UPPDATERADE JÄMFÖRELSETAL FÖR 2005 INFÖR DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2006

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2006 08:45 CEST

Som information inför Trelleborgs delårsrapport för första kvartalet 2006 lämnas i detta dokument uppdaterade jämförelsetal för första kvartalet samt helåret 2005.

Förändringarna i jämförelsetalen beror på följande:

-Verksamheten i Goodall Rubber Company som tidigare ingått i affärsområdet Trelleborg Engineered Systems redovisas under avsnittet avyttrade verksamheter.
-Verksamheten inom Industrial AVS har överförts från affärsområde Trelleborg Automotive till affärsområde Trelleborg Engineered Systems.

Ovanstående har medfört att :

-Trelleborg Engineered Systems nettoomsättning första kvartalet 2005 uppgick till 1 075 MSEK (en nettominskning med 14 MSEK) och för helåret 4 438 MSEK (en nettominskning med 111 MSEK).
-Trelleborg Engineereds rörelseresultat första kvartalet 2005 ökade netto med 2 MSEK till 77 MSEK och för helåret ökade rörelseresultatet netto med 19 MSEK till 344 MSEK.
-Trelleborg Automotives nettoomsättning första kvartalet uppgick till 2 167 MSEK (en minskning med 135 MSEK) och helåret till 8 995 MSEK (en minskning med 555 MSEK).
-Trelleborg Automotives rörelseresultat första kvartalet blev 106 MSEK (en minskning med 8 MSEK) och för helåret 471 MSEK (en minskning med 60 MSEK).

För att få jämförbarhet har därför historiska data justerats, se bifogad tabelldel.

Kontakt:
Bo Jacobsson, finans- och ekonomidirektör
tel: 0410-670 99, mobil: 070-685 65 60, e-post: bo.jacobsson@trelleborg.com

Mikael Byström, IR-ansvarig
tel: 0410-670 37, mobil: 0708-55 21 69, e-post: mikael.bystrom@trelleborg.com

Viktoria Bergman, informationsdirektör
tel: 0410-670 94, mobil: 0708-47 57 33, e-post: viktoria.bergman@trelleborg.com

Kalender:
Delårsrapport första kvartalet 25 april 2006
Delårsrapport andra kvartalet 19 juli 2006

Årsredovisningar, intressenttidningen T-TIME och annan information om Trelleborgkoncernen kan beställas från Trelleborg AB, Informationsavdelningen, Box 153, 231 22 Trelleborg eller via telefon 0410-670 09, fax: 0410-427 63, e-post: info@trelleborg.com samt laddas ner från hemsidan www.trelleborg.com.

Trelleborg AB (publ) • Org.nr. 556006-3421 • Box 153 • 231 22 Trelleborg •
Tel: 0410-670 00 • Fax: 0410-427 63
E-post: info@trelleborg.com • Internet: www.trelleborg.com


Trelleborg är en global industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera material och högt industriellt kunnande med funktionslösningar och system som möter våra kunders behov. Trelleborgkoncernen omsätter cirka 24 miljarder kronor och har cirka 22 000 anställda i 40 länder. Koncernen består av fem affärsområden: Trelleborg Automotive, Trelleborg Wheel Systems, Trelleborg Engineered Systems, Trelleborg Building Systems och Trelleborg Sealing Solutions. Trelleborgaktien är sedan 1964 noterad på Stockholmsbörsens A-lista. www.trelleborg.com