Rikspolisstyrelsen

Uppdaterat Pressmeddelande

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 14:53 CEST

10/27/2010 kl. 14:19:
Som tidigare meddelats är bombgruppen på väg. Om inget oförutsett händer är läget oförändrat tills dess att mediehuset har genomsökts, sannolikt någon gång kring klockan 19.00. Först därefter kan avspärrningarna hävas om ingenting misstänkt hittas. Vi återkommer med mer information om och när det sker.

10/27/2010 kl.  1:30:
- Dölj citerad text - På förekommen anledning vill polisen klargöra följande kring rättsläget i det aktuella fallet. Om det skulle visa sig vara frågan om olaga hot (även om gärningsmannen menar att hotet är ett skämt eller någonting liknande) är straffpåföljden för grovt brott lägst 6 mån och högst 4 år. För den händelse att det skulle visa sig vara frågan om ett verkligt hot som sätts i verket, handlar det om allmänfarlig ödeläggelse med straffskalan lägst 2 år och högst livstid.

10/27/2010 kl. 12:22:
Polisen har beslutat att utrymma mediehuset samt att spärra av det. Omgivande företag i kvarterat samt landstinget informeras just nu om polisens beslut. Polisen har samtidigt beslutat att begära assistans från rikskriminalpolisens bombgrupp.
Polisen har ingen ytterligare information att lämna. Vi återkommer via pressmeddelande när vi har någonting nytt att säga.

10/27/2010 kl. 10:46:
Pressmeddelande angående bombhotet mot tidningen NSD i Luleå   Bombhotet kom in till NSD via ett formulär på tidningens webbplats. Polisen larmades klockan 09:14. En förberedande kontakt har tagits med bombgruppen på rikskriminalen. Polisen har inte fattat något beslut om utrymning.   Polisen har ingen ytterligare information att gå ut med för närvarande. Vi återkommer via pressmeddelande när vi har någonting nytt att säga.  

============================
Roger Jönsson, informationsdirektör
Polismyndigheten i Norrbotten
Tel: 010 - 568 35 30
Postadress: Box 50135, 973 24 Luleå E-post: roger-h.jonsson@polisen.se