Frihetspartiet

Uppdaterat Valtalsschema för Frihetspartiet

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2010 15:42 CEST

Med reservation för eventuella förändringar och/eller tillägg presenterar Frihetspartiet de orter och tider där Frihetspartiet kommer att hålla valtal under den resterande valrörelsen 2010.

Representanter för media hälsas välkomna och kommer att beredas möjlighet för frågeställningar och kortare eller längre intervjuer i samband med torgmötena. 

För eventuella förändringar eller tillägg i Valtalsschemat se: www.frihets-partiet.se

Återstående tal under Valrörelsen 2010:

11 september: 11.00-   Lennart, Ordföranden i Frihetspartiet Uppsala, talar på Vaksala Torg, invid Musikens Hus i Uppsala.

11 september:  10.00-   Frihetspartiet Göteborgs ordförande Eija Ikonen valtalar på Stortorget/Torggatan i Helsingborg

11 september:  14.00-   Frihetspartiet Göteborgs ordförande valtalar vid Södertull/DavidHallsBron i Malmö

11 september:  10.00-    Frihetspartiet Östergötlands Birgitta Lilja håller tal vid Galleria Domino, Prästgatan 22-24, Norrköping

Bilden: Fria Väggen i Malmö är en  plats där  tusentals  personer passerar varje dygn. Det är också en helt laglig plats för Graffiti.

Idag har Natalie Schjerva och Jasmine Belai Karlsson stått för en uppseendeväckande graffitilansering av Frihetspartiets Valtal i Malmö på lördag. Tid: 14.00. Plats: Södertull/DavidHallsBron.

Peter Schjerva, ordförande Frihetspartiet

Frihetspartiet är inget enfrågesparti. Frihetspartiet kommer inte heller att ta ställning för vare sig det ena eller andra blocket. Frihetspartiet kommer att föra en politik som vare sig kan definieras såsom socialistisk eller kapitalistisk. Frihetspartiets politik sätter istället den enskilda, lilla och illa förtrampade människan i centrum av tillvaron. Vår politik formar och bygger ett nytt samhällssystem runt den enskilda vanliga människan som vilar på en trygg värdegrund av "Moral och Sunt Förnuft", utan att snegla på vare sig den ena politiska ideologin eller den andra.