Beijer Electronics AB

Uppdatering av fastighetsramverk från Beijer Electronics

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2013 13:27 CEST

Ramverket CiFAS är en applikation i CitectSCADA som ger användaren färdiga bakgrundsmallar, symbolbibliotek och objekt som täcker alla förekommande funktioner inom fastighetsautomation. Dessa standardiserade genies gör det möjligt att bygga upp komplexa processbilder på ventilationsaggregat, undercentraler och alla övriga delsystem i en fastighet. Med en standardiserad namnstruktur kan alla underliggande styrsystem oavsett typ integreras och presenteras med samma visuella gränssnitt. Tillsammans bildar detta en strukturerad plattform för att skapa, ändra och utöka fastighetsprojekt i styr- och övervakningssystemet CitectSCADA.
Ramverket säkerställer att alla ingående projektdelar får samma standardiserade utseende oavsett vem som skapat projekten. CiFAS är ett kraftfullt verktyg att använda om man vill integrera olika fabrikat och typer av styrsystem  i en fastighet. Det finns även en enkel direktkoppling till Beijer Electronics styrsystem. Genom att arbeta efter en given standard minimeras arbetet vid förändringar eller kompletteringar av projekt.
CiFAS utvecklingsmiljö är kostnadsfri och applikationen laddas ner från vår hemsida ”www.beijer.se\fastighet”. Ingen tidsbegränsning finns vid utveckling av ett fastighetsprojekt. Applikationen kan testköras 20 minuter i demoläge och i en skarp applikation används en runtime-licens.

Ekonomiska fördelar
• Integration av alla tekniska delsystem i ett gemensamt system skapar en optimal totalekonomisk lösning
• Konkurrensfördelar och leverantörsoberoende uppnås vid upphandlingar av styr-och SCADA-system
• Arbetet blir mer kostnadseffektivt när det sker efter en given standard
• Skalbarheten och öppenheten i CitectSCADA och CiFAS hanterar all historik, vilket gör det möjligt att expandera och bygga om i egen takt
• Utvecklingsverktyget är kostnadsfritt

Tekniska fördelar
• Driften blir operatörsvänligt genom ett enhetligt visuellt gränssnitt
• Samtliga processbilder är utformade på ett likvärdigt sätt, oberoende av underliggande styrsystemsfabrikat
• Mer konfigurering istället för programmering
• Samtliga förekommande objektstyper inom fastighetsautomation finns tillgängliga, som exempelvis pumpar, fläktar, ventiler och givare

Kontakt
För ytterligare information vänligen kontakta Flemming Denne, Product Manager SCADA, Beijer Electronics på +46 (0)40 35 86 22, eller besök vår hemsida www.beijer.se/fastighet.

Bild
• CiFAS-bild3 LB03.png

Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med verksamhet i 21 länder. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Small Cap-lista under symbolen BELE.