Region Örebro län

Uppdatering av IT-system orsakade fördröjningar - nu är problemen lösta

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2019 12:58 CEST

Hälso- och sjukvården inom Region Örebro län har haft svårigheter med att leverera elektroniska remisser och svar. Problemen uppstod under natten mot onsdag och var lösta klockan 12.15 på onsdagen.

IT-problemen har gällt servrar som levererar remisser och provsvar mellan verksamheterna till det kemiska laboratoriet, röntgenkliniken och den fysiologiska sektionen.

-Vi hade segheter i det så kallade ROS diagnostik efter en stor uppdatering i natt. Systemet fungerade hjälpligt och innebar förseningar i vården. Dagens problem hade inget samband med USÖ:s nya automatiserade system för laboratorietester, säger Claes-Mårten Ingberg, beredskapsöverläkare.

Under flera timmar var det bara en av fyra servrar som fungerade och flera enheter fick använda manuella reservrutiner.

Sedan klockan 12.15 fungerar systemet som vanligt igen.

Kontakt:

Claes-Mårten Ingberg, beredskapsöverläkare

E-post: claes-marten.ingberg@regionorebrolan.se

Telefon: 070-384 21 02

Åsa Andersson, områdeschef IT

E-post: asa.andersson6@regionorebrolan.se

Telefon: 019-602 78 54

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.