Karo Bio AB

Uppdatering av status för substans i Merck samarbetet

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2003 08:44 CEST

Karo Bio meddelar idag att Merck & Co, Inc. (NYSE:MRK) har beslutat att avbryta utvecklingen av den första av de två läkemedelskandidater som har identifierats i samarbetet mellan bolagen. Utvecklingen avbryts på grund av oönskade effekter som observerats i slutfasen av den prekliniska utvecklingen. Den andra läkemedelskandidaten fortsätter i preklinisk testning. Dessutom fortsätter utvärdering av ytterligare substanser som verkar på östrogenreceptorer, och som tagits fram inom samarbetet mellan Karo Bio och Merck & Co, Inc..

Samarbetet med Merck & Co, Inc. inleddes i november 1997 med målsättningen att utveckla nya behandlingsmetoder med östrogenreceptorer som målproteiner, vilket är särskilt betydelsefullt för behandling av kvinnosjukdomar. Samarbetet grundar sig på upptäckten av östrogenreceptorn beta som möjliggör utveckling av selektiva läkemedel som verkar antingen på alfa- eller beta-receptorn. Sådana selektiva substanser skulle kunna användas för att behandla sjukdomar där behandlingsmetoderna för närvarande är otillräckliga.

En preklinisk milestone för den första substansen uppnåddes i juli 2002 och en andra milestone för en andra substans uppnåddes nyligen i maj 2003.

"Även om den avbrutna utvecklingen av den första läkemedelskandidaten förorsakar en försening i programmet så har vi en andra kandidat som identifierats i samarbetet och som fortsätter i preklinisk utveckling" säger Björn O. Nilsson, Verkställande Direktör för Karo Bio. "Vi är också uppmuntrade av att ytterligare substanser utvärderas för fortsatt utveckling.

KARO BIO AB

För ytterligare information, kontakta
Björn Nilsson, Verkställande Direktör,
Telefon: 08 608 60 20

Per Otteskog, Senior Vice President,
Telefon: 08 608 60 18

Fakta om Karo Bio
Karo Bio är ett bolag med verksamhet i Sverige och USA. Bolaget har 124 anställda.

Karo Bio har varit noterat på Stockholmsbörsen (KARO) sedan 1998, och har en ledande position inom området läkemedelsutveckling och nukleära receptorer. Nukleära receptorer är validerade målproteiner för utveckling av läkemedel för många kliniska indikationer och bolaget utvecklar nya och förbättrade terapier för stora marknader med hjälp av egenutvecklad teknologi. Karo Bio har 368 patentansökningar inklusive 120 beviljade patent.

Terapiområdena omfattar mans- och kvinnosjukdomar, metabola sjukdomar, hjärt-, kärlsjukdomar, diabetes, hudsjukdomar, ögonsjukdomar samt infektionssjukdomar.

Karo Bio samarbetar med ledande läkemedelsbolag för utvecklingen av produkter genom kliniska prövningar och fram till marknadsföringen. Strategiska samarbeten tillför Karo Bio kontantinsatser, forskningsfinansiering och milestonebetalningar samt royalty på nettoförsäljning när produkterna når marknaden.

Karo Bios strategiska samarbeten omfattar Abbott Laboratories, Bristol- Myers Squibb, Merck & Co., Inc. och Wyeth Pharmaceuticals.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.karobio.se och www.waymaker.se