Allokton

Uppdatering avseende Project Reborn

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 16:16 CEST


  • Allokton avser att bestrida krav om 2 MSEK
  • Förhandlingar med konsortium av banker i slutfas
  • Obligationsägarna kallade till möte 1 november

Den 17 augusti 2009 tecknades avtal om överlåtelse av huvuddelen av Alloktons fastigheter i Sundsvall. Köparen Anders Johnson betalade en handpenning om 2 MSEK. Efter att Anders Johnson i slutet av september månad 2010 för första gången framställt krav på återbetalning av handpenningen har nu ingetts en konkursansökan mot Allokton AB. Allokton AB bestrider att grund för återbetalning föreligger och tillbakavisar konkursansökan. Vidare utreder Allokton AB möjligheten att utkräva skadestånd på grund av ansökan.

Förhandlingarna med Bolagets konsortium av banker har gått in i slutfas, med innebörd att erforderlig dokumentation är under upprättande. Arbetet väntas vara slutfört senast under första halvan av november.

Den 15 oktober kallades obligationsägarna i Allokton Properties AB och Allokton Properties II AB till obligationsägarmöte den 1 november, i syfte att fatta beslut om att konvertera utestående obligationer till preferensaktier i respektive bolag. Material inför dessa möten finns på Bolagets hemsida, www.allokton.se.

Då Allokton AB äger Allokton Properties AB samt Allokton Properties II AB så har innehållet i detta pressmeddelande inverkan på dessa två bolag. Pressmeddelandet skickas därför även till OMX Köpenhamn där de två nämnda bolagen har obligationer noterade och upptagna till handel.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Johansson, ägare och styrelseledamot

+46-(0)735-06 07 07

Allokton AB´s (publ) affärsidé är att förvärva, äga och effektivt förvalta fastighetsbestånd vilket i kombination med fördelaktiga finansieringslösningar skall ge en god avkastning på investerat kapital. Allokton är sedan 18 december 2006 upptagna för handel på First North under tickerkoden ALOK B. Alloktons Certified Adviser och likviditetsgarant på First North är Mangold Fondkommission tel 08-5030 1550.