Haldex AB

Uppdatering beträffande omorganisationen av Haldex

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2010 11:51 CEST

Styrelsen i Haldex AB annonserade den 16 juli 2010 ett förslag att Haldexkoncernen delas upp i tre delar genom att företagets divisioner blir tre separata börsnoterade bolag. Styrelsen har för avsikt att lägga fram förslaget till aktieägarna vid årsstämman under det andra kvartalet 2011.

Den interna uppdelningsprocessen pågår och fortskrider enligt plan. Haldex avser att lämna en uppdatering av utvecklingen och kostnaderna för omorganisationen i samband med tillkännagivandet av resultatet för det tredje kvartalet den 21 oktober, 2010.

 

För ytterligare information vänligen kontakta; Joakim Olsson, VD och koncernchef eller Stefan Johansson, ekonomi- och finansdirektör, telefon 08-545 049 52.

Haldex (www.haldex.com), med huvudkontor i Stockholm, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2009 en omsättning på nästan 5,5 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 4 000 personer.

Denna information är sådan som Haldex skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 23 september 2010.