Moretime Group

Uppdatering företrädesemission och ytterligare förlängning

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2016 13:02 CEST

Den 28 april meddelade Moretime i ett pressmeddelande att teckningstiden i den pågående företrädesemissionen förlängs till den 20 maj. Vidare att förhandlingarna med en strategisk investerare var inne i ett slutskede. Innebörden av förhandlingarna var att den planerade riktade nyemissionen till investeraren ersätts av en försäljning av en del av verksamheten till investeraren i kombination med ett lån med konverteringsrätt.

Förhandlingarna har tyvärr dragit ut på tiden och beräknas nu vara slutförda i början av nästa vecka då en ny och mer utförlig uppdatering av den fortsatta rekonstruktionen och framstegen i implementeringen av den digitala strategin följer.

Teckningstiden i pågående företrädesemission förlängs därför till den 28 maj.

”Jag hyser goda förhoppningar om att vi trots allt kommer att komma fram till ett avtal som säkerställer den likviditet som krävs för att genomföra ackordet” säger Carl-Fredrik Morander, Styrelseordförande Moretime.

Kontakt vid frågor:

Carl-Fredrik Morander, Styrelseordförande Moretime

Telefon: 08- 462 67 10
E-post: carl-fredrik.morander@moretime.se
Hemsida: moretimegroup.se

Fakta om företaget

Moretime Group består av ett moderbolag, Moretime Professional Services AB (publ), samt hel-och delägda bolag verksamma inom nischen kapital-och kompetensförsörjning. Den övergripande målsättningen är att skapa ett ledande ekosystem för professionella tjänster till SME-företag. Tjänsterna når potentiellt en marknad som årligen är värd ca 40 miljarder. Läs mer på moretimegroup.se.

Håll dig uppdaterad om Moretime, följ oss:

Newsroom
Facebook
LinkedIn
Twitter
Moretimegroup.se

Moretime Group består av ett moderbolag, Moretime Professional Services AB (publ), samt hel-och delägda bolag verksamma inom nischen kapital-och kompetensförsörjning. Den övergripande målsättningen är att skapa ett ledande ekosystem för professionella tjänster till SME-företag. Tjänsterna når potentiellt en marknad som årligen är värd ca 40 miljarder.