Skanska AB

Uppdatering gällande Skanska Brasil

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2016 11:56 CEST

Som tidigare meddelats inkluderar brasilianska myndigheter Skanska Brasil i den pågående utredningen kring Petrobras. I samband med det har Skanska blivit delgivna att regeringen i Brasilien har lämnat in en stämningsansökan mot sju företag, varav ett är Skanska Brasil, och sju personer utan koppling till Skanska.

Enligt stämningsansökan har en joint venture partner till Skanska agerat i strid med lagen i sina kontakter med direktörer i Petrobras. Delgivningen gäller att Skanska Brasil kan ha deltagit i, eller dragit nytta av, joint venture partnerns agerande.

Stämningsansökan gäller skadestånd och böter på basis av ett solidariskt straffrättsligt ansvar mellan de 14 svaranden. Det är för närvarande omöjligt att avgöra om Skanska Brasil är skyldiga, och om de befinns vara skyldiga, hur stora belopp det kan röra sig om i skadestånd och böter.

Den brasilianska regeringen har ansökt om att deras stämning ska förbli konfidentiell.

I juli 2014 tillkännagav Skanska att verksamheten i Latinamerika skulle börja avvecklas. Sedan den 3 mars 2016 har Skanska inte någon verksamhet kvar i Latinamerika.

För ytterligare information kontakta:

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktnummer för media, tel 010-448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.