Tanganyika Oil Company Ltd

UPPDATERING INFÖR TANGANYIKA OILS PRESENTATION FÖR AKTIESPARARNA I STOCKHOLM

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 10:37 CET

UPPDATERING INFÖR TANGANYIKA OILS PRESENTATION FÖR AKTIESPARARNA I STOCKHOLM

CALGARY, KANADA - Tanganyika Oil Company Ltd. ("Tanganyika Oil" eller "Bolaget") (TYK - TSX Venture, TYKS - First North, Stockholm) har idag nöjet att meddela att Bolaget kommer att presentera en uppdatering av verksamheten för investerare vid en konferens som anordnas av Aktiespararna i Stockholm den 28 november 2006. Förutom tidigare offentliggjord information kommer följande uppdateringar att diskuteras vid konferensen. Presentationen kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.tanganyikaoil.com.

Framgångsrik ångstimulering ökar produktionen i Syrien

Bolaget har tillgång till en fyndighet i världsklass i Syrien, hittills uppskattad att bestå av mer än 5,5 miljarder fat olja ("oil in place") - vid de underutvecklade fälten Oudeh, West Tishrine, East Tishrine, Sheikh Mansour, Sheikh Sulaiman och Jeribe (Sproule och Ryder Scott, 31 december 2005). Bolaget verkar i tre landområden i enlighet med två separata avtal som är strukturerade på ett sådant sätt att de innehåller gynsamma ekonomiska villkor för att på så sätt incentivera Bolaget att utnyttja teknik för produktion av tung olja och erferenheterna av denna teknik för att uppnå en ökad utvinning av olja ("EOR"). Tanganyika Oil har tillgång till existerande infrastruktur, obegränsad oljeexport och rikliga reserver av fri (utan kostnad) gas för denna ökade utvinning.

Tanganyika Oil har genomfört pilottester med cyklisk ångstimulering med hittills mycket framgångsrika resultat. Produktionstalen från brunnen OD 146 fortsätter att ligga kring 450-500 fat vätska per dag ("bfpd"), med ett vatteninnehåll om 20-25% (bestående av kondenserat vatten från den ånga som injicerats) - vilket resulterar i en produktion om mellan 338 och 400 fat olja per dag ("bopd"). Detta är mellan 2,1 och 2,5 gånger högre än motsvarande kalla produktion. Det mesta signifikanta resultatet av testerna vid OD 146 är att vätskenivån även fortsättningsvis befinner sig 900 fot under markytan, så genom att installera en större pump inför nästa ångcykel kommer möjlighet att skapas för betydligt högre produktionsnivåer.

Såväl brunnen OD 146 som OD 147 har visat på förmågan att injicera höga volymer av ånga (Motsvarande
1 400-1 600 fat kallvatten per dag) i reservoarbergarten i Shiranish. Denna höga injiceringsvolym underlättas av den mellan 400 och 500 meter horisontella sektion som borrats i varje brunn. Implikationen av detta är att en process med kontinuerlig injicering av ånga i reservoaren ("steamflooding") istället för cyklisk ånginjicering, eller en kontinuerlig injicering av varmvatten är möjlig - och detta kan komma att leda till ytterligare betydande ökningar av produktionen. Publikt tillgänglig statistik från 138 sådana konventionella kontinuerliga injiceringsprojekt runt om i världen visar på att mellan 25-60 procent av den olja som finns på plats (stock tank oil initially in place ("STOIIP") kan utvinnas. Ett pilottest med ett program för kontinuerlig ånginjicering ("steamflood") övervägs nu för 2007.

En ånginjiceringscykel avslutades nyligen i brunnarna WT 208 och OD 147. Ånggeneratorna flyttas nu till OD 148 för en initial injicering av 30 000 fat kallvattenekvivlenter ("bcwe") och till WT 207 för en andra cykel med en full injicering av 30 000 bcwe.

Efter dessa cykler kommer Bolaget att använda sig av vakumisolerade foderrör ("VIT") för att leverera mycket högre temperaturer till Shiranishreservoaren vid Oudeh. Dessutom innebär tekniken med dessa vakumisolerade foderrör att ånga kan injiceras i samtliga brunnar, vare sig dessa sedan tidigare är utrustade och förberedda för höga temperaturer eller inte - vilket inkluderar de brunnar i den östra delen av Oudehfältet som producerar höga volymer av olja.Egypten - Prdouktionsökningar enligt plan

En ökning av produktionen till mellan 4 000 och 4 500 fat olja per dag framskrider enligt plan efter det att Bolaget erhållit de nya utbyggnadslicenserna. Den nuvarande fältproduktionen uppgår till 3 200 fat olja per dag (cirka 728 fat netto till Bolaget). Ett program som syftar till att undersöka och utveckla fälten i Egypten för ytterligare ökad produktionstillväxt under 2007 planeras nu.

Tanganyika Oil Company Ltd. är ett kanadensiskt olje- och gasbolag med produktions- och prospekteringstillgångar i Egypten och Syrien. Bolagets aktier handlas på TSX Venture Exchange under symbolen "TYK" och Bolagets svenska depåbevis handles på First North i Stockholm (tidigare Nya Marknaden vid Stockholmsbörsen) under symbolen "TYKS".

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gary Guidry - Koncernchef och verkställande direktör
Tel: +1-(403) 716-4051
Fax: +1-(403) 261-1007
E-mail: gary.guidry@tykoil.com

Arlene Weatherdon - Chief Financial Officer
Tel: +1-(403) 716-4054
Fax: +1-(403) 261-1007
Email: arlene.weatherdon@tykoil.com

Robert Eriksson - Investor Relations
Tel: 0701-112615
Fax: 08-54501554
E-mail: robert.eriksson@tykoil.com

Sophia Shane - Corporate Development
Tel: +1-(604) 689-7842
Fax: +1-(604) 689-4250
E-mail: sophias@namdo.com