Moretime Group

Uppdatering kring finansiering och kapitalanskaffning

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2016 15:53 CET

I veckan har fördjupade diskussioner inletts med ett antal investerare som även bereds möjlighet att verifiera kvaliteten i Moretimes digitala utvecklingsprojekt.

Styrelsen har för avsikt att inom kort kalla till en extra bolagsstämma med ett nytt emissionsförslag som omfattar både det kapitalbehov som föreligger fram till den planerade lanseringen av digitala plattformen i april och den fortsatta utvecklingen och marknadsbearbetningen under 2016. Avsikten är att detta förslag kommer att innefatta riktade emissioner till strategiska investerare.  

Kontakt vid frågor:

Carl-Fredrik Morander, VD Moretime
Telefon: 08- 462 67 10
E-post: carl-fredrik.morander@moretime.se 

Håll dig uppdaterad om Moretime, följ oss:

Newsroom
Facebook
LinkedIn
Twitter
Moretimegroup.se

Moretime Group består av ett moderbolag, Moretime Professional Services AB (publ), samt hel-och delägda bolag verksamma inom nischen kapital-och kompetensförsörjning. Den övergripande målsättningen är att skapa ett ledande ekosystem för professionella tjänster till SME-företag. Tjänsterna når potentiellt en marknad som årligen är värd ca 40 miljarder.