Finansdepartementet

Uppdrag åt Boverket att analysera hur den kooperativa hyresrättens fördelar kan utvecklas

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 14:00 CET

Regeringen har i dag fattat beslut om att ge
Boverket/Byggkostnads-forum i uppdrag att analysera hur den kooperativa
hyresrättens fördelar bäst kan utvecklas och tas till vara. Häri ingår
att utreda hur förutsättningarna för den kooperativa hyresrätten kan
förbättras.
Boverket ska undersöka om kooperativ hyresrätt särbehandlas negativt i
de offentliga regelverken eller av aktörerna på marknaden. Boverket ska
också ta fram nödvändigt underlag för att underlätta för hyresgäster
och fastighetsägare att medverka till ombildning till kooperativ
hyresrätt.
Boverket ska samarbeta med andra intressenter för att maximera
spridningen av kunskap och information.
Bakgrunden till regeringens beslut är att det finns ett behov av
ytterligare information om upplåtelseformen. Ambitionen är att ge stöd
till information, utbildning, kalkyler med mera till hyresgäster som
vill bilda kooperativa hyresrättsföreningar.
Uppdraget ska slutredovisas senast vid utgången av 2004.

Ulrika Borg
Pressekreterare
08-4051599
070-5751599

Anders Lönnberg
Tf departementsråd,
stf enhetschef
08-4053506