Utbildningsdepartementet

Uppdrag åt Högskoleverket att utvärdera genusperspektivet i vissa högskoleutbildningar

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2003 17:00 CEST

Högskoleverket har år 2000 utvärderat socionom- och
juristutbildningarna bland annat utifrån ett jämställdhetsperspektiv och kunnat konstatera brister i det avseendet. För båda utbildningarna rekommenderar Högskoleverket att genusperspektiv och frågor om mäns våld mot kvinnor ges ökad vikt.

Regeringen uppdrar nu åt Högskoleverket att utvärdera hur frågor om genusperspektiv och mäns våld mot kvinnor beaktas i utbildningar som leder till följande examina: barnmorskeexamen, juris kandidatexamen, läkarexamen, lärarexamen, psykologexamen, psykoterapeutexamen, sjuksköterskeexamen, social omsorgsexamen, socionomexamen, tandläkarexamen och teologie kandidatexamen.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2004.

Vill du veta mer om regeringens politik och arbetet i Regeringskansliet, kontakta en minister eller se webbutsändningar från presskonferenser och seminarier? Gå in på http://www.regeringen.se

Håkan Carlsson
Pressekreterare
08-405 18 89
0708-56 99 56