Landsbygdsdepartementet

Uppdrag att se över delar av kust- och insjöfisket

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2004 12:02 CEST

För att förbättra förutsättningarna för kust- och insjöfisket och vattenbruket har regeringen idag gett bland andra Fiskeriverket och Naturvårdsverket sex olika uppdrag.

Säl- och skarvskador utgör allvarliga hot mot kustfisket inom vissa områden. Arbete pågår redan att minska sälens skadeverkningar. Därför får nu Fiskeriverket i samverkan med Naturvårdsverket regeringens uppdrag att kartlägga vilka fisken som är mest utsatta för skarvskador och utveckla såväl redskap som skrämselanordningar.

Vattenbrukets betydelse för landsbygden och dess framtid har lyfts fram i olika sammanhang, bland annat i regeringens kustfiskeproposition. För att kunna modernisera tillståndsgivningen och göra den mer miljöanpassad får Fiskeriverket i uppdrag att i samverkan med Naturvårdsverket och SLU sammanställa befintlig kunskap om var vattenbruksanläggningarna finns och vilken närsaltsbelastning och miljöeffekter i övrigt de har.

Sveriges förutsättningar för fisketurism är bland de bästa i Europa. Orörd natur, rena och fiskrika vatten och goda möjligheter till fångst utgör en stor resurs. Naturvårdsverket får i uppdrag att i samverkan med Fiskeriverket och i samråd med andra intressenter utreda möjligheter och hinder för en expansion samt lämna förslag till en utveckling av fisketurismen.

De övriga tre uppdragen handlar om fiske efter odlad fettfeneklippt lax, rapporteringssystem för det småskaliga kustfisket och avelsprogram för matfiskodling.Kontakt:
Anders Teljebäck
Pressekreterare
08-405 11 88
070-561 32 89
registrator@agriculture.ministry.se