Näringsdepartementet

Uppdrag att se över taxipriserna

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2010 10:45 CETRegeringen har i dag beslutat att ge Transportstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av gällande bestämmelser om prisinformation för taxiresor. Uppdraget ska göras efter samråd med Konsumentverket och Konkurrensverket och taxibranschen.

- Det är rimligt att de som väljer att göra en taxiresa också kan göra en rimlig uppskattning om vad resan kommer att kosta. Det här uppdraget är ett sätt att titta på hur det skulle kunna lösas, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.

Bakgrunden till uppdraget är att dagens prisinformation upplevs av många som svårläst och i många fall obegriplig. Regeringen anser det vara självklart med en tydlig och enkel prisinformation för taxiresor så att kunderna/resenärerna kan uppskatta priset för just sin resa.

Uppdraget ska vara avslutat senast den 3 maj 2010.Kontakt:
Kenneth Hultgren
Pressekreterare hos Åsa Torstensson
08-405 48 17
070-593 08 77-------------------------
Läs mer
-------------------------
Transporter och infrastruktur (http://www.regeringen.se/sb/d/2372)