HemQ.se

Uppdrag Granskning ger en smutsig vinkling av RUT

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2010 22:29 CEST

” Det här handlar inte om de familjer som får hjälp med städning i Sverige med rutavdrag utan de barn i andra länder som  är utan sin städande mamma” inleder Uppdrag Granskning sitt reportage  efter att dramatiskt ha skiftat mellan olika familjesituationer i Sverige och i Lettland.

Problematiken kring  ”Euro Orphans” är mycket intressant och beklagligt och värt att göra ett reportage om, men att koppla det så direkt till rutavdraget i Sverige känns oseriöst. Skulle en forskare ge sig på ett område så skulle orsaken till fenomenet undersökas, när Uppdrag Granskning gör det verkar de i det här fallet först bestämma en vinkling och sedan göra det så dramatiskt som möjligt.

Att fattiga familjer tvingas till arbete i andra länder är ett stort allmänt fenomen som rör sig om alla typer av uppdrag och arbeten och är värt att ta på större allvar än att göra politik av.

Rutavdraget har utan tvekan gjort det möjligt att etablera seriösa företag med bra villkor för sina anställda och att göra svarta jobb till vita. På HemQ.se har vi certifierat ca 60 företag vilket bland annat innebär att de erbjuder sina anställda löner och försäkringar i nivå med kollektivavtal. Flera hundra företag står i kö att certifieras vilket visar att rutavdraget fungerar och gör det möjligt för vita seriösa företag att vara ”konkurrerenskraftiga” mot  den svarta marknaden. Att i reportaget koppla samman Euro Orphans med rutavdraget utan att reflektera över vad situationen hade varit utan rutavdraget – en fortsatt stor svart marknad där svenska såväl som utländska arbetare får leva i en dold värld med osäkra villkor, är inte bara oseriöst utan direkt osmakligt så nära inpå valet.

Göran Gustafsson, vd HemQ.se och styrelseledamot i IFHT, Intresseföreningen för hushållsnära tjänster

HemQ.se administrerar behovet av vardagsnära tjänster för tusentals hushåll och arbetsgivare i hela landet.