About Time

Uppdrag Granskning ger en smutsig vinkling av RUT

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2010 16:33 CEST

Avsnittet på Uppdrag Granskning om Euro Orphans och Rutavdraget tog nog priset i hur man med dramaturgi kan koppla ihop två helt olika saker. De beskrev i samma sekvens en familj som har städhjälp i Sverige med barn som tvingas vara utan sin mamma för att hon arbetar i ett annat land. Självklart utför hon städning åt en familj som har använt sig av rutavdraget och därmed är slutsatsen klar – allt är Maud Olofssons fel.

Problematiken kring  ”Euro Orphans” i sig är mycket intressant och beklagligt och värt att göra ett reportage om. Men att koppla det så direkt till rutavdraget i Sverige är oseriöst. Skulle en forskare ge sig på ett område så skulle orsaken till fenomenet undersökas, när Uppdrag Granskning gör det verkar de i det här fallet först bestämma en vinkling och sedan göra det så dramatiskt som möjligt.

Att fattiga familjer tvingas till arbete i andra länder är ett stort allmänt fenomen som rör sig om alla typer av uppdrag och arbeten och är värt att ta på större allvar än att göra politik av.

Rutavdraget har utan tvekan gjort det möjligt att etablera seriösa företag med bra villkor för sina anställda och att göra svarta jobb till vita. På HemQ.se har vi certifierat ca 60 företag vilket bland annat innebär att de erbjuder sina anställda löner och försäkringar i nivå med kollektivavtal. Flera hundra företag står i kö att certifieras vilket visar att rutavdraget fungerar och gör det möjligt för vita seriösa företag att vara ”konkurrerenskraftiga” mot  den svarta marknaden.

Att i reportaget koppla samman Euro Orphans med rutavdraget utan att reflektera över vad situationen hade varit utan rutavdraget – en fortsatt stor svart marknad där svenska såväl som utländska arbetare får leva i en dold värld med osäkra villkor, är inte bara oseriöst utan direkt osmakligt så nära inpå valet.

Rut i Uppdrag Granskning 

-----------------------

Göran Gustafsson är vd för About Time AB och grundare av Grannar.se, HemQ.se och TimeWave.se. Förutom stort intresse för smarta IT-lösningar är Göran mycket engagerad i Rut- och tjänstebranschen och har drivit företag inom denna sedan 2004. Han sitter med i styrelsen för IFHT, Intresseföreningen för hushållsnära tjänster, och är utbildad civilingenjör på LiTH. Han har innan sitt egna företagande 10 års erfarenhet från Telekombranschen, framförallt inom serviceförsäljning och utveckling av kundanpassade företagslösningar. Följ Görans blogg om Rutbranschen

About Time AB är Sveriges ledande IT-företag inom branschen hushållsnära tjänster. Under mer än tio år har vi utvecklat IT-lösningar för och med branschen som gett oss djup kunskap inom IT och systemutveckling samt tjänsteföretagens affärsprocesser. Vår nya mobila webbaserade plattform är TimeWave 2 som innehåller hela affärsflödet med kunder & CRMschemaläggningtidrapporteringlönfakturering och rot- och rutavdrag med inbyggda finesser som SMS och karta.