Näringsdepartementet

Uppdrag inför förprojektering i samband med spårtaxiförsök

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2009 08:55 CEST

Generaldirektören Kjell Dahlström uppdras att föreslå lämpliga kommuner för förprojektering inför ett eventuellt uppförande av pilotbana med spårtaxi.

Spårtaxi är små spårbundna fordon som automatiskt går dit varje passagerare vill. Den bärande idén med spårtaxi är att kollektivtrafikresor ska kunna anpassas individuellt.

I det kommunala nätverket Kompass pågår ett utvecklingsarbete för att prova spårtaxi som en möjlig kollektivtrafiklösning.
- Det är min förhoppning att det uppdrag som Kjell Dahlström nu får ska ge oss ett bra underlag för att kunna bedöma de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för detta färdmedel, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.

En kunskapssammanställning och bedömning av det befintliga läget för spårtaxisystem ska ligga som grund för uppdraget. Diskussioner med intresserade kommuner och övriga berörda aktörer ska också utgöra underlag inför urvalet. Uppdraget ska ske i samråd med Banverket.

Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 31 augusti 2009.


Kontakt:
Kenneth Hultgren
Pressekreterare hos Åsa Torstensson
08-405 48 17
070-593 08 77-------------------------
Läs mer
-------------------------
Transporter och infrastruktur (http://www.regeringen.se/sb/d/2372)

-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Banverkets webbplats (http://www.banverket.se)