StroedeRalton

Uppdrag med höga sekretesskrav till StroedeRalton

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2011 09:13 CET

Affärs- och kreditupplysningsföretaget UC förnyar sitt kontrakt med StroedeRalton. Företaget får fortsatt förtroende för printningen av UC:s kreditupplysningskopior under de kommande tre åren.

I Sverige är det lag på att den som ”tar en UC” (en kreditupplysning) på en privatperson måste meddela den som upplysningen avser. Informationen på denna ”omfrågekopian” som den kallas, måste skickas skriftligen till den berörde. StroedeRalton har arbetat med detta uppdrag under snart tio år. Nu har UC förnyat kontraktet för ytterligare tre år.

- Vi har ett stort förtroende och en mycket god relation med StroedeRalton. Vårt samarbete har pågått i nästan tio år och vi uppskattar den proffsighet som StroedeRalton levererar, förklarar Leif Cederhorn, Senior Adviser på UC och ansvarig för avtalet. Vi är även nöjda med den service vi får och den höga kvalitén de levererar.

Varje år skickar UC ut drygt 8 miljoner upplysningsbrev (ca 40 miljoner sidor), vilka hanteras i StroedeRaltons produktionsanläggning i Helsingborg. Den berörde ska få sin information inom 3-6 dagar, vilket betyder en dag för print och packning och tre+ för postdistribution. Varje morgon skickas datafiler till StroedeRalton för daglig produktion.

Känslig information

En kreditupplysning är känslig information, då den bland annat presenterar årsinkomstuppgifter och förekomst av eventuella betalningsanmärkningar . Printning och kuvertering görs under strikta processer och informationen skickas i speciella kuvert där avsändaren är anonym; allt för att minimera att obehöriga öppnar posten.

Noll-tolerans

Produktionen styrs av ett strikt sekretessavtal och kuverteringsmaskinerna registrerar varje försändelse som passerar, för att garantera 100% kvalitet i leveransen.

- UC har varit nöjda med de år vi arbetat med deras uppdrag och gav oss förnyat förtroende, säger Magnus Lundqvist, kundansvarig.

Om UC:
UC tillhandahåller beslutsunderlag för Sveriges banker, finansbolag och andra kreditgivare, som skapar möjligheter att kunna fatta affärsbeslut på säkra grunder. Att ”ta en UC” blev ett begrepp redan för 30 år sedan när ett flertal banker gick ihop och bildade UC. När kunderna pratade om att ta en kreditupplysning, sa man att man ”tog en UC”. Affärsinformation från UC ligger årligen till grund för många miljoner affärsbeslut. Med hjälp av dagsfärsk information från över 200 källor hjälper man företag att hitta rätt kunder och fatta rätt kreditbeslut.

StroedeRalton hjälper företag att optimera och automatisera deras direkta marknadskommunikation – i alla distributionskanaler. Vår vision är att sätta branschstandard och bli Nordens ledande leverantör av integrerade lösningar för att effektivt genomföra direkt marknadskommunikation.