Femklövern i Skåne

Uppdrag: Nöjda medborgare

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2013 08:00 CET

Regionstyrelsen ger i ett budgetdirektiv uppdrag till samtliga nämnder och bolag att yttra sig över Region Skånes vision, mål och strategikarta. Detta direktiv är startskottet för processen med att ta fram en budget och verksamhetsplan för 2014.

Region Skåne har ett primärt mål: att skåningarna ska vara nöjda. Vi ger samtliga nämnder och bolag i uppdrag att svara på hur de ämnar arbeta för att leva upp till vår vision om att Skåne ska erbjuda livskvalitet i världsklass, säger Pia Kinhult (M), ordförande i regionstyrelsen.

Vidare får de i uppdrag att yttra sig över hur de ska arbeta för politiskt prioriterade områden såsom bättre folkhälsa, ökad tolerans, minskad ungdomsarbetslöshet, en mer attraktiv och innovativ region samt ett fossilbränslefritt Skåne, fortsätter Pia Kinhult.

Budgetdirektivet ersätter det tidigare planeringsdirektivet och innehåller inga ekonomiska ramar. Regionfullmäktige antog i november en budget och verksamhetsplan för 2013 med plan för 2014 och 2015 och den gäller fram till att en ny budget antas i höst.

Region Skåne förändrar sin budgetprocess för att öka effektiviteten och stärka koncerngemenskapen. Regionfullmäktige kommer att besluta om budget för 2014 i månadsskiftet september/oktober 2013. Därefter ska budgeten beslutas i juni, med undantag för valår då den definitiva budgeten fastslås i november. Mer tid och resurser kommer med denna ordning att kunna frigöras för arbete med uppdrag i nämnder och styrelser, och förvaltningarna får besked om sin budget i god tid inför nästa verksamhetsår.

Mer information:
Johan Folin (M)
Pressekreterare
Tel: 0721-99 83 85

Region Skåne styrs sedan valet 2006 av en fempartimajoritet bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Tillsammans utgör vi Femklövern i Skåne.

Hemsida för Femklövern i Skåne